בס"ד י"א אייר התשע"ח
26/04/2018

פרשת שמות

 

 

 

 

פרשת "שמות"

 

זה לא יקרה "עכשיו"

 

-הרב יהושע גרינשטיין-

 

 

 

משה רבינו לא היסס להרוג את המצרי שהיכה את היהודי ללא כל סיבה הוא לא יכול היה לעבור ליד שני יהודים שרבו ללא אמירת תוכחה של "למה תכה רעך", לא יכל לסבול רועים שמגרשים את בנות יתרו מהבאר, וכמובן לא עמד מנגד כאשר הקב"ה חשב להשמיד את העם היהודי, הן אחרי חטא העגל והן אחרי חטא המרגלים. נוסיף לכך את מאמר חז"ל הידוע על רגישותו שלא ירעו צאנו של יתרו בשדה אחרים הרי לפנינו מנהיג שהביטוי "צדק חברתי" היא מילה נרדפת לשמו. ובכן, יהיה קשה להאמין שאותו משה, הרגיש כ"כ לאי-צדק, יכול לסרב פעם אחר פעם לבקשתו המפורשת של בורא-עולם שהוא יהיה המנהיג שיוציא, בעזרתו יתברך, את עם ישראל ממצריים! בצד הענווה הראויה, לא מובן כלל איך משה יכול לסרב בפרשתנו לבקשה זו, באמירת "שלח נא ביד תשלח" ובעברית מדוברת-חפש מישהו אחר! ראשית, איך הוא מעיז להגיב כך שנית, איפה הרגישות לסבל הנורא שעם ישראל סובל, המתואר בצורה כה קשה איך יכול משה להמשיך בשגרת יום יום  כאשר אחיו ואחיותיו סובלים מדי יום ביומו בייסורים קשים מנשוא במצריים?

 

רש"י הרגיש בקושי בתגובה זו, והסביר כך: "ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ להיות גואלם לעתיד."

 

מקורו של רש"י הוא במדרש. "אמר לו ריבון העולמים שלח נא" ביד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח לעתיד לבוא. אמר לו- לא אמרתי לך "ואשלחך אל ישראל" אלא "אל פרעה", ולאותו האיש שאתה אומר אני שולח אותו לעתיד אל ישראל "הנה אנכי שולח לכם את אליההנביא".  נראה שמשה רבינו בא בפני בורא עולם ואומר: "מלך מלכי המלכים-מדוע אתה שולח אותי להוציא את עם ישראל ממצריים...בלבד? הרי עוד נכונו להם אין סוף אתגרים ובעיות אחרי שיעבוד מצריים, כולל תקופת השופטים, נבוכדנצר מלך בבל וחורבן הבית הראשון, רומא וחורבן בית שני, פוגרומים, מסעי צלב ומעל כולם, שואה נוראה. ריבונו של עולם-מספיק!! תביא כבר את משיח בן דוד ונוכל לדלג על כל זה!"

 

טענה זו לא שכנעה,  את הקב"ה, ואכן הוא מצווה על משה למרות הכל, להיות המנהיג באותה תקופה. כנראה, שהשגת צדק חברתי עולמי, מילה נרדפת לימות המשיח, יקח זמן ותהליך ולא יכול לקרות בין-לילה. כעת, אכן יש חובה להוציא את היהודים משיעבוד מצריים, וגם זה יקח זמן של תשעה מכות עד שנגיע למכה העשירית והמכרעת. עם ישראל יצטרכו לעבור עוד אתגרים רבים וקשים ע"מ שהתהליך יושלם בעתיד, ונוכל לחיות בעולם של "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה!"

 

רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בקעת ארבל. ראו אילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חיא לרבי שמעון בן חלפתא כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימעא קימעא כל שהיא הולכת היא הולכת ומאירה.

 

 

עשיית צדק חברתי, הן פנימי יהודי והן עולמי, היא שאיפה ראויה ונכונה. אך בניגוד לדרישות "שלום עכשיו", "משיח עכשיו" ו"העם דורש צדק חברתי...עכשיו," גם בעידן של מיקרוגל, אינטרנט  מהיר, ופלאפון מהיר מהם, תהליכים בכלל, ועשיית צדק בפרט, לוקחים זמן , אשר מיושמים הלכה למעשה.

 

  

הרב יהושע גרינשטיין - מנהל הכשרה ושיבוצים במכון שטראוס עמיאל של אור תורה סטון.

 

 

eliner   hendat_yamim   bnei_akiva tora_mizion  Hadracha.org