בס"ד ז' ניסן התשע"ח
23/03/2018

פרשת וישב וצדק חברתי

  

פרשת וישב - צדק חברתי במשפחה

-הרב בניהו ברונר-

 

במרכזה של פרשת השבוע עומד סיפור מכירת יוסף. בן הזקונים של יעקב, שאותו "אָהַב מִכָּל בָּנָיו". לאחים היו מספר סיבות לקנא בו ומתוך כך לשנאו. האהבה היתרה של יעקב אליו, הדיבה הרעה שהביא לאביהם, החלומות שחלם והפרשנות שנתן להם. יוסף נשלח על ידי אביו לבקר את אחיו הרועים בשכם, יעקב כנראה אינו מודע לעצמת השנאה של האחים כלפיו ואינו חושש, וגם יוסף אינו מעלה על דעתו שסכנה עצומה נשקפת לו, הוא מזדרז לומר: "הנני". הרד"ק כותב בפירושו: "לא פחד מאחיו ואף על פי שהיו שונאים אותו כי חשב כי ליראת אביו עליהם לא יעשו לו דבר רע; ואף אביו לא חשב זה שאלו היה לבו נוקפו בזה לא היה שולחו", פרשן מאוחר יותר, המלבי"ם מצטרף גם לדעה זו ואומר יעקב לא כפה על יוסף לצאת לשליחות זו, הסכמתו המיידית של יוסף בכך שאמר "הנני" לצאת לימדה את יעקב שיוסף אינו חושש, הוא כנראה יודע שלא יאונה לו כל רע, ואם כך גם יעקב אינו מנסה למנוע ממנו מלצאת. כשאני קורא את הפרשה נראה לי לומר, שיעקב ויוסף היו מחוברים זה לזה בעבותות של אהבה בצורה כל כך חזקה, הדבר גרם לנתק בינם לבין שאר האחים. שניהם אינם מסוגלים להבין לליבם של האחים, כיצד הם חשים נוכח הקרבה המרובה של האב לבנו, שעושה לו כתונת פסים, ורואה בו את הבן הבכיר הממשיך את השלשלת: "אלה תולדות יעקב יוסף", האהבה היתרה שאהב יעקב את רחל עוברת לבנה הבכור יוסף. חלומותיו של יוסף מחזקים את תחושתם הקשה, אמנם האב מסתייג מהחלום השני, אבל הדבר אינו מניח את דעתם. הם לא מעיזים לדבר עמו, ודיבורם עם יוסף לא היה מתוך מגמה ליישר את ההדורים אלא להיפך, דיבור שביטא קינאה ושנאה: "וַיֹּאמְרוּ לוֹ אֶחָיו הֲמָלֹךְ תִּמְלֹךְ עָלֵינוּ אִם מָשׁוֹל תִּמְשֹׁל בָּנוּ". הקרע החמור שנוצר במשפחה, חוסר התקשורת הוביל את יעקב ויוסף לחוסר הבנת עמקו של הקרע, ומכאן הדרך להצעה לרצוח אותו שהומרה במכירתו לעבד הייתה קצרה ביותר.

 

הדרישה ל"צדק חברתי" היא בראש וראשונה קוראת להתבוננות רחבה על מצב הפרטים בחברה, מהם חשים, כיצד הם חיים. חברה בה מנהיגים אינם מודעים למצב של בני עמם ומדינתם, מובילה למידות רעות כמו קנאה שממנה מגיעים לשנאה ומכאן הדרך לשפיכות דמים קצרה ביותר. כנבואת יחזקאל: "בֶּן אָדָם הִנָּבֵא עַל רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל הִנָּבֵא וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם לָרֹעִים כֹּה אָמַר ה' אלוקים הוֹי רֹעֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ רֹעִים אוֹתָם הֲלוֹא הַצֹּאן יִרְעוּ הָרֹעִים  אֶת הַחֵלֶב תֹּאכֵלוּ וְאֶת הַצֶּמֶר תִּלְבָּשׁוּ הַבְּרִיאָה תִּזְבָּחוּ הַצֹּאן לֹא תִרְעוּ אֶת הַנַּחְלוֹת לֹא חִזַּקְתֶּם וְאֶת הַחוֹלָה לֹא רִפֵּאתֶם וְלַנִּשְׁבֶּרֶת לֹא חֲבַשְׁתֶּם וְאֶת הַנִּדַּחַת לֹא הֲשֵׁבֹתֶם וְאֶת הָאֹבֶדֶת לֹא בִקַּשְׁתֶּם וּבְחָזְקָה רְדִיתֶם אֹתָם וּבְפָרֶךְ. וַתְּפוּצֶינָה מִבְּלִי רֹעֶה וַתִּהְיֶינָה לְאָכְלָה לְכָל חַיַּת הַשָּׂדֶה וַתְּפוּצֶינָה".

 

הדרישה ל"צדק חברתי" נובעת מהנחת יסוד שכולנו נבראנו בצלם אלוקים., וכולנו "בני אב אחד אנחנו", משפט זה הציל את יוסף מרצח ברגע האחרון על פי הצעתו של יהודה: "לכו ונמכרנו לישמעאלים". כפי שמובא במדרש "אמר נלך ונתפוש דרכו של עולם, כנען שחטא לא לעבד נתקלל, אף זה שחטא והוציא דבה רעה לפני אבינו נמכרנו לעבד ונתהנה מדמיו".

 

זעקותיו של יוסף מן הבור לא נשמעו על ידי אחיו, גם מצוקתם של האחים לא קיבלה מענה מיעקב ויוסף, והתוצאה ידועה. חטא זה מהווה תמרור אזהרה לדורות. בימי הרדיפות אחרי חורבן בית שני מספר המדרש: "נתן הקדוש ברוך הוא בלב הקיסר של רומי ללמוד תורת משה מפי חכמים

 

וזקנים, והתחיל בספר בראשית והיה לומד עד שהגיע לואלה המשפטים, וכיון שהגיע לפסוק וגונב איש ומכרו .שלח לקרוא לעשרה חכמי ישראל, ובאו לפניו והושיבן בקתדראות של זהב. אמר להם

עומק הדין יש לי לשאול מכם ואל תאמרו לי כי אם הדין ואת האמת והמשפט. אמרו לו אמור. אמר להם ומי שגנב איש מאחיו של בני ישראל והתעמר בו ומכרו מה דינו? אמרו לו התורה  אמרה מות יומת. ענה ואמר להם א"כ אתם חייבים מיתה, אמרו לו אמור למה, אמר להם על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו, "ואם הם היו בחיים הייתי דן אותם ועתה שאינם בחיים אתם תשאו עוון אבותיכם".

 

בדורנו שומה עלינו להתאמץ ולתקן את חטא האחים על מנת שנוכל להמשיך ולהתקיים בארצנו לאורך ימים ושנים.

 

הרב בניהו ברונר 

ראש בית מדרש במכללה האקדמאית בצפת, ורב קהילות בעיר

eliner   hendat_yamim   bnei_akiva tora_mizion  Hadracha.org