בס"ד ג' סיון התשע"ז
28/05/2017

דבר יו"ר המערך

chairman
ידידים יקרים,


המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית,
מציב לעצמו יעדים, שמטרתן לסייע לקהילות היהודיות בתפוצות ישראל.


המערך מעודד ומטפח את הדור החדש של הרבנים האורתודוקסים, באמצעות תוכניות ושירותים רוחניים ממדינת ישראל, היא עורכת תוכניות השתלמות לרבנים, בנושאים אקטואליים, מקיים סמינרים מקצועיים וכנסים, יוזם ומעודד הקמת בתי מדרש לנשים בתפוצות, ומפעיל את פרוייקט "בן-עמי", הדרכה רוחנית בקהילות יהודיות קטנות בתפוצות.


כראוי לעידן של תמורות, הוא מעמיק את זיקתם של הרבנים ומנהיגים רוחניים והקהילתיים, למדינת ישראל ולרבנות הראשית לישראל, כדי שיהוו להם מקור השראה רוחנית ולאומית ומוקד עולמי לפסיקה הלכתית.


המערך מייחס חשיבות רבה למעמדם ותפקידם של נשיאי הקהילות וראשי הארגונים
היהודיים, שכן הם בעלי השפעה גדולה על עיצוב הדמות היהודית של קהילותיהם. על כן פועל המערך, להגביר את המעורבות של ראשי הקהילות בחיים הרוחניים של קהילותיהם ולהעמיק את ההבנה בין הרבנים לבין נשיאי וראשי הקהילות. בכל עשייתה חותר המערך לקרב לבבות לתורה ולציון.


באתר תמצאו סקירה על פעילויות המערך, על הפרסומים וערכות חינוכיות. וכן קישורים
לדברים חשובים.


אני מאחל לכם צפיה נעימה וברכת כל טוב.


הרב יחיאל וסרמן

ראש המערך

 

shlezinger tfila eliner hendat_yamim  bnei_akiva tora_mizion  darga