בס"ד ה' ניסן התשע"ח
21/03/2018

אודות המערך

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, הציב לעצמו שתי מטרות עיקריות:

א. טיפוח הזיקה למורשת ישראל וחיזוק הקשר לעם היהודי ולמדינת ישראל.
ב. יצירת קשר וטיפוח הקהילות היהודיות הקטנות ברחבי תבל.

לשם השגת מטרות אלו, מקיים המערך פעילות ענפה בקרב הרבנים ומנהיגי הקהילות היהודיות, המתבצעת בסיוע מערך השליחים התורניים הפרושים בארצות השונות, ושליחי "בן עמי" של המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, באמצעות תוכניות ושירותים רוחניים ממדינת ישראל. בנוסף המערך מעודד ומטפח את הדור החדש של הרבנים האורתודוקסים, בונה ומקיים מדרשות תורניות ועורך תוכניות להשתלמויות של רבנים בנושאים אקטואליים. המערך יוזם ומעודד, הקמת בתי מדרש לנשים בתפוצות ומפעיל את פרוייקט "בן-עמי", הדרכה רוחנית בקהילות יהודיות בתפוצות, כראוי לעידן של תמורות. הוא מעמיק את זיקתם של הרבנים ומנהיגים הרוחניים והקהילתיים למדינת ישראל ולרבנות הראשית לישראל, כדי שיהוו להם מקור השראה רוחנית ולאומית ומוקד עולמי לפסיקה הלכתית.

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, מייחס חשיבות רבה למעמדם ותפקידם של נשיאי הקהילות וראשי הארגונים היהודיים, שכן הם בעלי השפעה גדולה על עיצוב הדמות היהודית של קהילותיהם. על כן פועל המערך, להגביר את המעורבות של ראשי הקהילות בחיים הרוחניים של קהילותיהם ולהעמיק את ההבנה בין הרבנים לבין נשיאי וראשי הקהילות. בכל עשייתו חותר המערך לקרב לבבות לתורה ולציון.

eliner   hendat_yamim   bnei_akiva tora_mizion  Hadracha.org