ח' אייר התשע"ח
23/04/2018
טופס פניה להרשמה לקונגרס

הנדון: אישור השתתפות בקונגרס הציוני ה-35 של הנוער בישראל

 

למעוניינים להשתתף בקונגרס הציוני הארצי לנוער שיתקיים

 בדימונה בין התאריכים 7-8 לחודש מרץ 2016

יש למלא את כל השדות*יחידת הנוער:
*מספר המשתתפים:
בספרות בלבד
*שם מלא של איש הקשר:
*תפקיד איש הקשר:
*שם רשות:
*טלפון במשרד:
*נייד:
*כתובת דוא"ל:

חזרה

אירועים
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30