ח' אייר התשע"ח
23/04/2018
לוח זמנים לקונגרס הציוני ה- 37

לו"ז מסודר יפורסם בהמשך.