י' אייר התשע"ח
25/04/2018
עמיחי > ידידים ותומכים

מכינת עמיחי הנה המכינה של המועצה הציונית בישראל בניהולו של מר יגאל ברנד ובנשיאותו של מר יגאל ביבי. המועצה הציונית בישראל עובדת תחת המחלקה לפעילות בישראל ומאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית בראשות מר יעקב חגואל.

 

המכינה מתקיימת הודות לתמיכתם של הגופים הבאים:

 

 

 Israel משרד החינוך, מינהל כא"ב תיאום ובקרה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew
   
 Bitachon משרד הביטחון, האגף הבטחוני חברתי

http://www.mod.gov.il/
   
 moatza

המועצה הציונית


http://www.wzo.org.il/hamoatza

   
 HQlogo

ההסתדרות הציונית העולמית

 

http://www.wzo.org.il

 

   
 avichai

קרן אביחי


http://www.avichai.org.il

   
 bneishimon

קרן בני שמעון

http://bns.org.il/

 

 

 

 

 

מכינת עמי-חי, קבוץ כרמים ד.נ הנגב מיקוד 84963. טלפון 08-6597131 פקס 08-6597133

Ami-chai@012.net.il ע"ר 58-30-846-8