כ"ט אייר התשע"ז
25/05/2017

Skilled Volunteers for Israel

תאריך:08.07.2014
Contribute your talents. Connect to the people and the place. Volunteer in Israel. For Israel. Meaningful volunteering for adults and retirees in Israel.

SVFI_mike_sunshine_seedlingsThe Department for Activities in the Diaspora of the World Zionist Organization is proud to announce its collaboration with SVFI - Skilled Volunteers for Israel.
 

Skilled Volunteers for Israel is about transmitting and contributing your valuable experience to an Israeli organization. What happens when you volunteer? Transformations and Connections.
 
 
Have you ever volunteered in Israel? When you were younger? On Kibbutz, perhaps?
 
 
For many of us those experiences were transformative – they often framed our relationship with Israel. Our volunteer experience connected us to Israel, to its people, to the vision of a democratic Jewish state, to a homeland.
 
 
But like us, Israel has changed over the years.
 
 
We’ve raised families, pursued professions as teachers, lawyers, business leaders, artists, researchers, accountants. We’ve volunteered in our synagogues, schools and communities. We’ve developed valuable skills, expertise and knowledge. We’ve certainly changed from back in the days of our youth.
 
 
Israel has changed as well. Although the existential risks are still a daily reality, Israel has developed into a modern, high tech country. It has absorbed immigrants from the Former Soviet Union, Ethiopia and many other places. Its economy has become more market driven. Like the USA, the non-profit sector has taken on much responsibility for social services and the “social safety net.” As in the USA, the non-profit sector uses volunteer power to augment the resources of professional staff.
 
 
So join SVFI to volunteer and transmit your expertise.
 
 
 
 
 
 
SVFI_Collection
 
 
 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|