ה' אייר התשע"ח
20/04/2018

Trevor cont.

On Wednesday morning, Trevor spoke to a group of lawyers about his life in Israel as a lawyer.  This was an event produced by the ZF in partnership with Habayta, the new Aliya Unit of the WZO. Trevor spoke about how he had never had a background within the Jewish Community or with Israel until he visited Israel for the first time and his whole outlook changed on religion and Zionism.  He then became religious, experienced discrimination in the UK and was even sacked from his first job for wanting to leave early on Fridays.

 

Seven years ago he started his own firm in Israel and says that it is the best move he ever made. His lawyers can charge half the rate that they would be charging in the UK and says that the myth about Israelis being rude etc is a stereotype from years ago that is no longer true. He says that what is still true is that the banking world is incredibly beaurocratic for people due to its high level of industry safeguards and regulations but said that this is why Israel never experienced the banking problems recently that affected so many other countries.

Trevor ended by saying that for religious people, there is nowhere better to be than Israel where your entire environment is in sync with your way of life and that Israel is already a global centre for R & D and can become the same for legal and financial services

 

Bring your skills to Israel is what he says.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|