כ"ז אייר התשע"ז
23/05/2017

יום כינוסה של הכנסת הראשונה במדינת ישראל

תאריך:26.01.2013

Israelהכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל. מקום מושבה הוא במשכן הכנסת שבגבעת רם בירושלים.

שמה של הכנסת ומספר חבריה (120) מקורם בכנסת הגדולה. בט"ו בשבט תש"ט, 1949, אישרה האספה המכוננת את חוק המעבר, שקבע שהאספה המכוננת תהיה הכנסת הראשונה של מדינת ישראל, ומכאן נקבע יום זה כיום הולדתה של הכנסת.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|