ט' אייר התשע"ח
24/04/2018

על חשיבות העלייה למדינת ישראל

מאגר מידע » Aliyah-עלייה » Aliyah Infobase
 

עלייה למדינת ישראל הייתה, מאז ומעולם, נדבך חשוב בתרבות היהודית ובתחיית העם היהודי בכל הדורות. התנועה הציונית הציבה מאז הקמתה את העלייה לישראל כיעד עיקרי, וכיום עוסקת ההסתדרות הציונית העולמית בעיקר בעידוד העלייה לישראל בדרכים שונות ובפרויקטים שונים, שכל תכליתם היא להשיב את היהודים לישראל.

 

עולים ויורדים

המונח "עלייה" בהתייחסות להגעת יהודים לישראל מוזכר לראשונה בספר בראשית, שם מתוארים בני יעקב המגיעים ממצרים לישראל לקבור את יעקב כ"עולים". אותם בני יעקב ממש, תוארו כ"יורדים מצריימה" קודם לכן. לאחר שהוקמה מדינת ישראל הכינויים "עולים", ולעומתו "יורדים", נטענו במשמעויות נוספות, מקצתן כלכליות ורובן פוליטיות.

 

ההיסטוריה של העלייה

במאה ה-18 ובמאה ה-19 היו גלי עלייה רבים לישראל, בהם עלו לארץ משפחות, יחידים, וקבוצות שלמות בשיירות מאורגנות ממקומות שונים בעולם, והתיישבו בעיקר בירושלים וביפו, למרות השלטון התורכי העוין והתנאים הקשים שחיכו פה לבאים. בסוף המאה ה-19 היגרו יהודים רבים ממזרח אירופה למערב אירופה ולארצות הברית. המניעים להגירה זו היו גם כלכליים, אך, כמו תמיד, התגברות תופעת אנטישמיות בעולם דחפה את היהודים לנדוד מארץ לארץ.

 

התנועה הציונית

בסוף המאה ה-19 הקים בנימין זאב הרצל את התנועה הציונית, שגיבשה רעיון להשבת היהודים לארץ ישראל ולהקמת מדינת ישראל, מדינת היהודים. התנועה הציונית קראה ליהודים לעשות עלייה למדינת ישראל, מתוך אמונה ברעיון מדינת היהודים, והצליחה לשכנע לא מעט מהגרים להגיע דווקא לישראל. עידוד העלייה לארץ ישראל היווה את אחד מהיעדים המרכזיים של מדינת ישראל מרגע הקמתה והושקעו בו תמיד משאבים כלכליים גדולים. גלים שונים של עלייה לארץ היו תמיד, וכל אחד מהם שינה את פני המציאות הישראלית בצורה כזו או אחרת.

 

הביתה

ההסתדרות הציונית העולמית שמה לה למטרה לעודד את העלייה לישראל, והקימה את "הביתה", היחידה לעידוד עלייה למדינת ישראל. היחידה פועלת לקידום השיח הציבורי בנושא העלייה לישראל, שיפור הקשר בין הקהילות היהודיות לישראל, ועידוד רעיון העלייה בקרבם. כמו כן, מלווה היחידה את המשפחות והיחידים המעוניינים בכך בכל שלבי ההגירה – החל מתהליך ההסברה על ישראל, דרך ביקורים בארץ, ליווי בסבך הבירוקרטי הישראלי ועד לקבלת תעודת העולה, מציאת מגורים, עבודה ועוד.

 

 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|