ז' סיון התשע"ח
21/05/2018

הוראת ישראל בהסתדרות הציונית העולמית

מאגר מידע » שליחים-Shlichim
 
  הוראת ישראל

 כחלק מפעילותה השוטפת, עוסקת ההסתדרות הציונית העולמית בנושא הוראת ישראל וחינוך ציוני. הדרכים לעשות זאת הן רבות וכולן מסתמכות על העמקת הקשר בין הדור הצעיר (עד גיל 45) בארץ ובגולה למדינת ישראל דרך עידוד שיח בנושא זהות ציונית ויחס לישראל.

 

שליחי ההסתדרות הציונית העולמית

להסתדרות הציונית העולמית יש עשרות שליחים ברחבי העולם הפועלים בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות. מקצתם שליחי המחלקה לפעילות בתפוצות, הפעילים בקרב סטדונטים בקהילה היהודית ובקהילה של ישראלים לשעבר הגרים במקום. נוסף על שליחי המחלקה לפעילות בתפוצות, מפוזרים עשרות מורים שליחים שהוכשרו על ידי היחידה לשליחות הוראה של ההסתדרות הציונית. המורים השליחים הם המחנכים הטובים ביותר לחינוך על ישראל ופעילים בבתי ספר לחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ברחבי העולם.

 

הן שליחי המחלקה והן המורים שליחים מקיימים שיעורים, סדנאות וכנסים בעזרת חומרי חינוך שמפיקה ההסתדרות הציונית העולמית המאפשרים לילדים ולסטודנטים בתפוצות לקבל את התמונה המלאה על ישראל, להבין לעומק את המצב העכשווי בישראל, ומציידים את חברי הקהילה היהודית בתפוצות בכלים הסברתיים ובמידע לנוכח ביקורת על ישראל ומדיניותה

 

כנסים לעידוד הוראת ישראל וחינוך על ישראל

לשכת סגן היו"ר של ההסתדרות הציונית העולמית, שאחראית על תחום ההסברה למען ישראל במסגרת פעילותה של ההסתדרות הציונית העולמית, קיימה את הכנס הראשון על המחנך על ישראל בשנת 2014. הכנס נערך בירושלים ובו השתתפו כ-140 מחנכים מ-16 מדינות ברחבי העולם.

 

במסגרת הכנס עסקו המחנכים בשאלות המטרידות את הקהילות היהודיות והציוניות בתפוצות בנוגע לתגובה הראויה במקרים של דה לגיטימציה של מדינת ישראל, חשבו על דרכים יצירתיות לשלב תכנים המאירים את צדדיה החיוביים של ישראל וערכו סיורים בארץ כדי להבין באופן מוחשי על מדברים כשהם מדברים על ישראל. הכנס שהתקיים זו הפעם הראשונה בשנת 2014, מתעתד להפוך למסורת שנתית של הכשרה, לימוד והדרכה של מחנכים על ולמען ישראל.

 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
 
גיליון 20 גיליון תמוז-אב תשס"ט, יולי-אוגוסט 2009 קרא עוד
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|