להיות ארגון ציוני
ההסתדרות הציונית העולמית
מאגר מידע » Aliyah-עלייה » Aliyah Infobase
 

ישנם לא מעט ארגונים הנקראים ארגון ציוני, ביניהם ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, נעמ"ת העולמית, ויצ"ו, הדסה ועוד.

התנועה הציונית שמה את ביסוס הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל כמטרה הראשונה במעלה, והארגונים שהוזכרו להלן פועלים לאור מטרה זו, כל אחד בדרכיו. מטרות המשנה של התנועה הציונית היו יישוב הארץ, עידוד העלייה לישראל, עידוד החינוך היהודי והחינוך העברי, הגברת הסולידריות היהודית, מאבק באנטישמיות ועוד. מטרות המשנה השתנו עם התקופות, על פי הצרכים של כל תקופה, וסדר העדיפויות שלהן השתנה בין ארגון לארגון.

שורשיה של הציונות

התנועה הציונית צמחה על רקע השינויים שהתחוללו בעולם במחצית השניה של המאה ה-19, לאחר תקופת ההשכלה שבה ההתערבבות עם הגויים הייתה גדולה, עד כדי התבוללות. בתחילת המאה ה-19 קיבלו היהודים שיווין זכויות במדינות מערב אירופה.

באותה תקופה החלה באירופה התעוררות לאומית כללית. ההכרה כי היהודים הם בני לאום עצמאי, בעלי רקע היסטורי, תרבותי ושפתי משותף ושונה משל השאר, וככאלה מגיעה להם מדינה משלהם היוותה את הבסיס הראשוני להתגבשות התנועה הציונית.

הקמת ההסתדרות הציונית

ההסתדרות הציונית העולמית הוקמה על ידי הרצל בבאזל, בשנת 1897, בעת הקונגרס הציוני הראשון, שהתכנס כדי לדון בהגשמת מטרות התנועה הציונית. ההסתדרות הציונית הוקמה בתור ארגון ציוני מעשי, שייפעל ליישוב הארץ על ידי יהודים ויגשים את חזונה של התנועה הציונית.

מיד עם הקמתו הצטרפו להרצל כ-260 אגודות של תנועת חובבי ציון מרחבי רוסיה וממזרח אירופה. ההסתדרות הציונית גדלה עם השנים, וכשהוקמה המדינה אומצו דגל התנועה והמנונה כסמלים הלאומיים של מדינת ישראל. על אף שהקמת המדינה הייתה הגשמת מטרתה העיקרית של התנועה הציונית, היא המשיכה לפעול בדרכים שונות בכדי להגשים את מטרות המשנה שלה, ובראשן בניית הבית היהודי ועידוד יהודי התפוצות לעלות לארץ ישראל.

עידוד העלייה

בתור ארגון ציוני, מטרתה העיקרית של ההסתדרות הציונית כיום היא עידוד עליית יהודי התפוצות לישראל. ההסתדרות הציונית פועלת רבות להסברה ישראלית בארץ ובחו"ל, מקדמת את השיח היהודי העולמי בנושא העלייה לישראל, פועלת למיגור תופעת האנטישמיות בעולם, מקיימת קשר רציף עם קהילות יהודיות בעולם ומקיימת בהן פעילויות הסברה, מוציאה את אנשיה לשליחות בחו"ל ועוד ועוד.

 

 

 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
 
גיליון 19 גיליון טבת תשס"ט, ינואר 2009 קרא עוד