ג' ניסן התשע"ח
19/03/2018

בעלי תפקידים

 

רשימת בעלי תפקידים בקונגרס הציוני הל"ז

  

שם

תפקיד

דוא"ל

יעקוב גיספאן

מנהל הקונגרס 

jacobg@wzo.org.il

מרטי דיויס 

מרכז וועדת הבחירות האזוריות        

MartyD@wzo.org.il 

נאוה אבישר 

מרכזת במשרד הקונגרס 

NavaAv@wzo.org.il 

הרצל מקוב 

מזכיר בביה"ד הציוני 

hmakov@begincenter.org.il

עו"ד פרן ברניס

יועצת משפטית

FernB@wzo.org.il

עו"ד ירון שביט 

יו"ר וועדת מנדטים 

yaron@yya.co.il

טובה שטרסברג 

נשיאת ביה"ד הציוני 

 

עתירות לבית הדין הציוני בעניין הקונגרס ניתן להפנות ל

bdz@wzo.org.il

עזרא קמא 

וועדת הבחירות המרכזית   

פניות לוועדת הבחירות המרכזית ניתן להפנות ל

vbm@wzo.org.i

 

 

 

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|