ז' אייר התשע"ח
22/04/2018

לקראת הקונגרס הציוני הל"ז - ההכנות לבחירות וביצוען

חוברת זו היא מהדורה שביעית ומתוקנת ומטרתה שוב לידע את חברי ההסתדרות הציונית העולמית ובמיוחד את הפדרציות הציוניות על כל הצעדים שיש לנקוטם להכין ולבצע את הבחירות לקונגרס הציוני, וזאת בלשון פשוטה וברורה ולאו דווקא משפטית.

 

הוועד הפועל הציוני החליט לקיים את הקונגרס הציוני הל"ז בירושלים באוקטובר 2015. לכן, אם טרם החלו, הגיע הזמן להתחיל את ההכנות בכל הרמות ובמיוחד באזורי הבחירות עצמם.

 

מטרת חוברת זו לתת תמונה כללית של תהליך הבחירות בשלמותו. אנו גם נשלח את נוסח ההוראות המשפטיות השונות החלות על הבחירות לקונגרס לרבות:

 

• תקנות הבחירות לקונגרס הציוני (1976) (להלן "תקנות הבחירות")


• תקנות לדוגמא בעניין רשימת בוחרים


• תקנות לדוגמא בעניין הצבעה בדואר ובחירות בלתי ישירות

 

בית הדין הציוני העליון עומד על כך שהמשלחות לקונגרס על ציריהן תורכבנה ותאושרנה שבועיים לפני כינוס הקונגרס.

 

מאת: עו"ד פרן ברניס, היועצת המשפטית

 

 

לקריאת החוברת בשפה העברית הקליקו כאן

 

English  |  Español  |  Français

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|