ח' ניסן התשע"ח
24/03/2018

Иерусалимская программа - 2004

Иерусалимская программа - 2004

Государство Израиль возникло благодаря сионизму, национально-освободительному движению еврейского народа. Сионизм рассматривает еврейское, сионистское, демократическое Государство Израиль в безопасных границах как выражение общей ответственности еврейского народа за его преемственность и будущее.

Основными принципами сионизма являются:

1. Единство еврейского народа, его связь с его исторической родиной Эрец Исраэль, и центральное место Израиля и Иерусалима как его столицы в жизни еврейского народа.

2. Алия в Израиль из всех стран мира и успешная интеграция всех иммигрантов в израильское общество.

3. Укрепление Израиля как еврейского, сионистского и демократического государства и формирование в стране образцового общества, о котором говорили еще пророки, с только ему присущим моральным и духовным обликом, и отличающегося взаимным уважением между евреями во всем их разнообразии, общества, стремящегося к миру и вносящего свой вклад в улучшение жизни на нашей планете.

4. Обеспечение будущего и национальной самобытности еврейского народа через развитие еврейского и сионистского образования, изучение языка иврит как национального языка еврейского народа, приверженность к духовным и культурным ценностям еврейского народа.

5. Развитие взаимной ответственности евреев, защита прав каждого еврея в отдельности и коллективных прав всех евреев как народа, представление общих сионистских интересов еврейского народа, борьба против всех проявлений антисемитизма.

6. Заселение Израиля как практическое воплощение сионизма.

 

 

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|