ה' ניסן התשע"ח
21/03/2018

Resources

 

Israel and Zionist Education

An Evolving Bibliography


 

Following is a list of readings accessible through the internet relevant to the field of Israel and Zionist education that have been recommended by those participating in the First International Symposium on the Israel Educator. We welcome further suggestions for items to be added to this bibliography, including articles you have authored. In addition, we wish to bring to your attention four volumes recently published on Israel education that we believe are particularly pertinent. Please send any recommendations you might have to Atara Volk atarav@wzo.org.il.

 

Survay on Israel Education:

Report Research on  Israel  Education Books:

Grant, Lisa D. and  Kopelowitz, Ezra M. Israel Education Matters. Center for Jewish Peoplehood Education. 2012

Lanski, Anne, editor. The Aleph-Bet of Israel Education. The iCenter. 2011.

http://www.theicenter.org/welcome-israel-education

 

Pomson, Alex, Wertheimer, Jack and HaCohen Wolf, Hagit. Hearts and Minds: Israel in North American Jewish Day Schools. The Avi Chai Foundation. 2014.

http://avichai.org/knowledge_base/hearts-and-minds-israel-in-north-american-jewish-day-schools/

 

Sinclair, Alex . Loving the Real Israel. Ben Yehuda Press. 2013

 

 

 

Journals:

 

Jewish Educational Leadership:

http://www.lookstein.org/articles/jel2008.pdf

 

 

 

Articles:

Alexsander, Hana: Mature Zionism: Education and the Scholarly Study of Israel

Journal of Jerwish Education 

 

Ariel, Yonatan: Educating about Israel and Jewish Peoplehood: Murmurings on a Field in Formation

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=11792

 

Ariel, Yonatan: Building community momentum for Israel Education

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=6096

 

Baratz, Ran: It's Only Natural: Why Israel is the foundation upon which the house of Jewish culture can be most safely built

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=18776

 

Berrin, Susan:  Editor's Introduction to Teaching Israel

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=6315

 

Breakstone, David: Teaching Israel from B to Y - An Incomplete Guide for the Jewish Educator

http://www.lookstein.org/online_journal.php?id=233

 

CASJE: The Consortium for Applied Studies in Jewish Education- Five policy briefs

http://casje.com/israel-education/

 

Chertok, Fern: Identical, Fraternal, or Separated at Birth: A Case Study of Educator Teams Within American-Israeli School Twinning

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1820&referer=useJsHistoryBack

 

Gefen, Peter: Israel Education: An Ironic Failure

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=6318

 

Gilo, Idan and Rolnick, Josh: Israel Unsettled: A Fringe Play is Set in a Future with No Jewish State

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=18875

 

Grant, Lisa: Sacred Vision, Complex Reality: Navigating the Tensions in Israel Education

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=4808

 

Goldberg, Elisheva and Rolnick, Josh: Reclaiming Zionism: Rebuilding the 'Jerusalem of Below'

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=19036

 

Greene, Amanda: Teaching Israel in Reform Congregational Schools

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=14154

 

Hakman, Inbal and Rosner, Shmuel: The Challenge of Peoplehood: Strengthening the Attachment of Young American Jews to Israel in the Time of the Distancing Discourse   

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=13929

 

Horowitz, Bethamie: Defining Israel Education 

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=13727

 

iCenter:  Mapping the Landscape: The Emerging Field of Israel Education

http://www.theicenter.org/sites/theicenter.org/files/Mapping%20the%20Field%20of%20Israel%20Education.pdf

 

Korazim, Rachel: The Place of Israel in North American Jewish Education: The View from Israel

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=13391

 

Kopelowiitz, Ezra and Chasir-Teran, Daniel: Next Generation Advocacy – A Study of Young Israel Advocates

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1447&referer=useJsHistoryBack

 

Koren, Annette: Teaching and Learning about Israel: Assessing the Impact of Israeli Faculty on American Students

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1837&referer=useJsHistoryBack

 

Mattenson, Pearl , Pomson, Alex,Deitcher, Howard  and Held, Daniel :  Engineering Enduring Change: Learning What it Will Take to Transform Day School Israel Education from a Study of BASIS--The Bay Area Schools Israel Synergy Initiative

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=16092

 

Mittelberg, David and Ben Moshe, Danny: The Place of Israel and Jewish Peoplehood in Jewish Education in the Diaspora: An Australian Case Study:

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=13709

 

Naor, Moshe: Israel in the Academy

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=6324

 

Penslar, Derek: Contested Space: Maps in Teaching about Israel

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=63

 

Pomson, Alex, Wertheimer, Jack and HaCohen Wolf, Hagit: Hearts and Minds: Israel in North American Jewish Day Schools. The Avi Chai Foundation. 2014. 

http://avichai.org/knowledge_base/hearts-and-minds-israel-in-north-american-jewish-day-schools/

 

Pomson, Alex and Held, Daniel: “Why Israel?” Re-Viewing Israel Education Through the Lenses of Civic and Political Engagement

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1332&referer=useJsHistoryBack

 

Rifkin, Susan: Does Israel Education Matter at Camp?

http://ejewishphilanthropy.com/does-israel-education-matter-at-camp/?utm_source=Mon+Mar+31&utm_campaign=Mon+Mar+31&utm_medium=email

 

Rosov Consulting: Serving a Complex Israel: A Report on Israel-based Immersive Jewish Service-learning

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1571&referer=useJsHistoryBack

 

Saxe, Leonard: The Impact of Taglit – Birthright Israel: 2012 Update

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1427&referer=useJsHistoryBack

 

Sh'ma February-March 2008: Teaching Israel--COMPLETE ISSUE

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=10859

 

Shain, Michelle: Understanding the Jewish Identity and Experiences of Russian-Speaking Young Adults: A Study of the Taglit-Birthright Israel

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1117&referer=useJsHistoryBack

 

Sinclair, Alex and Backenroth, Ofra: What Does It Mean to Be An Israel Educator?

http://ejewishphilanthropy.com/what-does-it-mean-to-be-an-israel-educator/

 

Sinclair, Alex and Backenroth, Ofra: Reveling and Unraveling the Face of Israel's Complexity

http://ejewishphilanthropy.com/reveling-and-unraveling-in-the-face-of-israels-complexity/

 

Stein, Kenneth, Grinfas-David, Tal and Hartman, Anna: Teaching Israel: A More Effective Strategy

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=6317

 

Troen, Ilan and Rolnick, Josh: A War of Many Names: Teaching Israel's History

http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=11148

 

Zakai, Sovan: Values in Tension: Israel Education at a U.S. Jewish Day School

http://jtec.macam.ac.il/portal/ArticlePage.aspx?id=1064&referer=useJsHistoryBack

 

 

 

 

 

Back to main page

 

Footer

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|