י' אייר התשע"ח
25/04/2018

משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית

סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף 60 של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית, שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו העיקריים. פירוט תפקידיו ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת, כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני.

 


מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, נבחר על-פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני, ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד הפועל הציוני. המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על-פי בחירה של חבר הנאמנים של הסוכנות. ואמנם, מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מוסדות אלה בידי אותו מבקר. המבקר סטיבן ג. סתיו נבחר על ידי הקונגרס הציוני הל"ז באוקטובר 2015.

 


תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית, בקרנות הלאומיות – בקרן הקיימת לישראל, בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת, כמוגדר בחוקה ובסעיף 10 של התקנון, כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי, בגדר התקציב המאושר, ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין, ואם הם פועלים בחסכון, ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות. עוד עוסק המשרד לביקורת בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של הגופים המבוקרים.

 


ממצאי הביקורת, ביחד עם תשובות ההנהלה, בוועדת הביקורת של הוועד הפועל הציוני, אשר הקימה ועדת משנה מיוחדת לצורך דיון מפורט בהם. אחת לשנה מכין המבקר דין וחשבון שנתי לוועד הפועל הציוני. לקראת הקונגרס הציוני מכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה שבין קונגרס לקונגרס.

 

 

2009_heb   2010_2011_heb    2012_heb
         
Heb_2013    Heb_2015    _מבקר_עברית_כריכה

 

 


ניתן לפנות אל המבקר:

 

StevenS@jafi.org

 

טל: 02-6204500  פקס: 02-6204545

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|