ד' תמוז התשע"ז
28/06/2017

ההנהלה הציונית העולמית - פרטי התקשרות

 

שם ומשפחה

סיעה

טלפון נייד

טלפון עבודה


פקס

כתובת דואר אלקטרוני

אברהם דובדבני

יו"ר ההנהלה


מזרחי

02-6204160

02-6204168

02-6204152

SilvanaG@wzo.org.il

Duvdev@wzo.org.il

יעקב חגואל

ס/ יו"ר ומ"מ ומח' לישראל


ליכוד

 

02-6202426

 

YaakovH@wzo.org.il


גאל גרינוולד
ר' החט'
להתיישבות


 מזרחי 050-9020044

02-6202308

 02-6202487  

gaelg@wzo.org.il

וסרמן יחיאל
ר' מערך שירותים
רוחניים בתפוצות


 מזרחי  052-7777053

02-6202459


 6202792 - 02  YechielW@wzo.org.il

מרינה קוריטני

ראשת המח' לעידוד עלייה


ישראל ביתנו

 

02-6202379

 

 

MarinaR@wzo.org.ilסילביו חוסקוביץ

ראש המח' לחינוך


עבודה

 

02-6202664

 

 

SilvioJ@wzo.org.il

גוסטי יהושע-ברוורמן

ראשת המח' לפעילות בתפוצות


ארצנו

 

02-6202210

 

02-6203446

 

GustiY@wzo.org.il

 

ז'ק קופפר

ליכוד

054-5463418

 

02-6535831

jkupfer2000@yahoo.fr

ארנון גלעדיליכוד

050-5535757

050-6565657 

arnon@mail.tel-aviv.gov.il

נריה מאיר
ליכוד

 

050-6000695

054-7264279

02-633880802-6791713

 

nerya@betar.org.il

אלכס סלסקי


ישראל ביתנו

050-6286848

 

alex@worldbeytenu.org

בריקסטון דוד

ס/יו"ר וראש מח' מפעלים ציוניים


מרכז  עולמי

 

02-622134

 

02-6204182

DavidBr@wzo.org.il

מאוריסיו בלטר, הרב

מרכז  עולמי

054-5920630

 

rabbibalter@gmail.com

אביעד אושרי

 

אוהבי ציון

054-6903333

  6903333@gmail.com

דבי בן-עמי


עבודה

050-5750700

 

debbie2212@gmail.com

אוריה כספי


עבודה

050-5731830

 

oriacaspi23@gmail.com

ירון שביטארצנו

054-9777233 

073-2945555

073-2945500

yaron@yya.co.il

גלעד קריב


ארצנו

054-7791110

 

kariv@reform.org.il

דרור מורג

מרצ

052-8789922

 

DrorM@wzo.org.il


דריו טייטלבאום


מרצ

050-5371459

 

darioteitelbaum@gmail.com

סרחיו אדלשטיין


נוער ציוני

052-3249994

 

sergioedelstein@yahoo.com

גיל סגל


יש עתיד

054-2600680

 

gil1963@gmail.com

שמעון סוסן
כולנו

052-3635063

052-4574664

03-9722899

 

osnat@modiin-region.muni.il

ג'סי סולטניקקונפדרציה

054-5937456

02-6245206

02-6234756

Jesse@world-confed.org.il

שמעון אוחיוןפדרציה ספרדית

054-6399849

03-5317959

 

ohayon@mail.biu.ac.il

אסתר מור

ויצו  

 

03-6923716

052-8977292

 

6960506 -03

estherm@wizo.org

דינה האן

 

אמונה

052-4767227

03-5345337

dinahahn@gmail.com

יזהר הס

קונסרבטיבים

 

052-6686515

02-5658008


02-6246869

 

yhess@masorti.org.il

מאשה לובלסקי

 

נעמת

052-3117854

09-9500988

 dovlub@netvision.net.il

אלכס קגן

 

רפורמים

054-7791162
02-6203494


02-6203525  alex@wupj.org.il

דוד קורנפלד

 

מכבי

054-4452115

03-6488978  dkorenfeld@gmail.com

דוד בן נאה

 

אורתודוכסים

052-3469979
02-5619342


   helendavidbn@gmail.com

גארי זלצמן

 

בני ברית ארה"ב

 

   gary@wennercpa.com

אלן הרשקין

 


הדסה

02-6778655
212-3037488

212-3038282-  ehershkin@hadassah.org

anemser@hadassah.org

אליעזר (מודי) סנדברג

 

קרן היסוד

02-6701810
054-4214831
050-6234663


02-6701909

 moodi@khuia.org

נתן שרנסקי - יו"ר הסוכנות היהודית

 

הסוכנות היהודית 02-6202080 02-6252352  sarite@jafi.org
 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|