כ"ו אייר התשע"ז
22/05/2017

חברי ההנהלה הציונית המורחבת

 

שם ומשפחה

סיעה

טלפון נייד

טלפון עבודה


פקס

כתובת דואר אלקטרוני

אברהם דובדבני

יו"ר ההנהלה


מזרחי

02-6204160

02-6204168

02-6204152

SilvanaG@wzo.org.il

Duvdev@wzo.org.il

יעקב חגואל

ס/ יו"ר ומ"מ ומח' לישראל


ליכוד

 

02-6202426

 

YaakovH@wzo.org.il


בריקסטון דוד

ס/יו"ר וראש מח' מפעלים ציוניים


מרכז  עולמי

 

02-622134

 

02-6204182

DavidBr@wzo.org.il

מרינה קוריטני

ראשת המח' לעידוד עלייה


ישראל ביתנו

 

02-6202379

 

 

MarinaR@wzo.org.ilסילביו חוסקוביץ

ראש המח' לחינוך


עבודה

 

02-6202664

 

 

SilvioJ@wzo.org.il

גוסטי יהושע-ברוורמן

ראשת המח' לפעילות בתפוצות


ארצנו

 

02-6202210

 

02-6203446

 

GustiY@wzo.org.il

 

גאל גרינוולד

ראש החט' להתיישבות


מזרחי

02-6202308

02-6202487

 GaelG@wzo.org.il

וסרמן יחיאל

ראש המערך שירותים רוחניים בתפוצות


מזרחי

02-6202459

02-6202460

 

6202792 - 02

YechielW@wzo.org.il
ז'ק קופפר

ליכוד

054-5463418

 

02-6535831

jkupfer2000@yahoo.fr

ארנון גלעדיליכוד

050-5535757

050-6565657

 

arnon@mail.tel-aviv.gov.il

נריה מאיר
ליכוד

 

050-6000695

054-7264279

02-6338808

02-6791713

 

nerya@betar.org.il

אלכס סלסקי


ישראל ביתנו

050-6286848

 

alex@worldbeytenu.org

גרץ צבי, הרב


מרכז  עולמי

052-4092211

02-6247677

ravtzvi@masortiolami.org

נחום אסוליןאוהבי ציון

054-7911111

04-6507765

 

nahum.assuline@gmail.com

 

דבי בן-עמי


עבודה

050-5750700

 

debbie2212@gmail.com

אוריה כספי


עבודה

050-5731830

 

oriacaspi23@gmail.com

ירון שביטארצנו

054-9777233 

073-2945555

073-2945500

yaron@yya.co.il

גלעד קריב


ארצנו

054-7791110

 

kariv@reform.org.il

דריו טייטלבאום


מרצ

050-5371459

 

darioteitelbaum@gmail.com

סרחיו אדלשטיין


נוער ציוני

052-3249994

 

sergioedelstein@yahoo.com

גיל סגל


יש עתיד

054-2600680

 

gil1963@gmail.com

שמעון סוסן
כולנו

052-3635063

052-4574664

03-9722899

 

osnat@modiin-region.muni.il

ג'סי סולטניקקונפדרציה

054-5937456

02-6245206

02-6234756

Jesse@world-confed.org.il

שמעון אוחיוןפדרציה ספרדית

054-6399849

03-5317959

 

ohayon@mail.biu.ac.il

אסתר מור

ויצו  

 

03-6923716

052-8977292

 

6960506 -03

estherm@wizo.org

דינה האן

 

אמונה

052-4767227

03-5345337

dinahahn@gmail.com

יזהר הס

קונסרבטיבים

 

052-6686515

02-5658008

02-6246869

 

yhess@masorti.org.il

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|