ז' ניסן התשע"ח
23/03/2018

Shabbat Lech-Lecha 2012 / 5773

 

Shabbat Lech-Leacha – World Wide Project

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ."

 


Lech_Lecha_1_image_SmallThe commandment "Lech-Lecha!" is the first time that we meet  the special relationship between the Nation of Israel -  and the Land of Israel.

Therefore, the World Zionist Organization chose to highlight this Shabbat as a special Shabbat dedicated to the connection with Eretz Israel and to glorify the act of Aliyah.

During this Shabbat (Cheshvan 10-11 5773, October 26th – 27th , 2012) and the weeks before and after, we will run a sequence of many activities in Synagogues, youth movements, Zionist & Jewish organizations and schools.
Activities will occur simultaneously worldwide.

For this purpose, we intend to recruit a variety of Rabbis and speakers to speak in front of the various groups and communities.

 

 

 

ButtonPublications ButtonSchedule ButtonPortion 

 

 

 

Join_us_on_Facebook_white

Delegitimation of Israel kav Israel Education  kav  Zionist Education  kav Delegitimation of Israel  kav  Israel Education  kav Zionist Education 
 
 
 

The World Zionist Organization is a global organization with the support of the Keren Kayemet Le'Israel, Keren Hayesod and the Government of Israel.

 

Shlichut | Zionism | Mount Herzl | Shlichim | World Zionist Congress | World Zionist Organization | Zionist Activities in the Diaspora | Zionist Young Adult Movements | Making Aliyah 2013 | Activities in Israel and Countering Antisemitism | Israel Advocacy | Delegitimation of Israel | Israel Education | Zionist Education | Herzl