ב' סיון התשע"ז
27/05/2017

Latest Activities in Latin America

תאריך:28.05.2014

A teacher training seminar was held mid-February through the “Chavora” framework, with 500 attendees from Argentina, Brazil, Uruguay, Chile, Peru, Paraguay and Colombia. The World Zionist Organization, led by the representative of the WZO in South America, Lalo Slepoy, took a significant part in the seminar. One of the activities in which the WZO participated was training new teachers to use the “Together in Hebrew” method, which was produced with the support of the Department for Diaspora Activities. The course was conducted by Adriana Slepoy, and was attended by 40 teachers. It is important to mention that currently 26 schools across the continent use the “Together in Hebrew” program and the number is steadily increasing.

 

During the seminar the representative of the WZO in South America, Lalo Slepoy, presented the World Zionist Organization Department for Diaspora Activities’ educational programs, including; “Beit Ha’am – Z Talks”, “Tachles”, “Ambassador”, Herzl Day activities, the “Zionation” app, “Monopolity” (in English), and special attention was given to the psychometric program and the “Zionist Quiz”. The 60 seminar attendees each received a flash disk from the Department for Diaspora Activities with all of the material ready for use.

 

Another workshop delivered by the representative of the WZO in South America was: “Israel in the Media”. In the workshop Israeli hasbara (advocacy) materials were presented as well as anti-Israel propaganda and how to respond to attacks against Israel and to propaganda delegitimizing the State of Israel. 
 
 
Here in Israel two meetings were held with groups of young people from Latin America. The first group arrived early February and included 16 senior Noam Marom madrichim from Argentina and Chile. As part of their visit to Israel, the participants visited Mt. Herzl and toured the tombs of our nation’s greatest leaders. They later visited the Herzl Center where they participated in the “Beit Ha’am – Z talks” activity which was conducted by Rolo Weiner, Desk Director to Spanish and Portuguese speaking countries. They concluded their visit with an extensive tour of the Herzl Museum.
 
The meeting with the second group took place at the end of February. The participants were 25 young people on a Latin American “Hillel” program that came to Israel for two months to work in social entrepreneurship. During the meeting Desk Director to Spanish and Portuguese speaking Countries gave a lecture on the Zionist Idea, about the WZO’s activities and the Latin American Department for Activities in the Diaspora.  
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|