כ"ז אייר התשע"ז
23/05/2017

Investigating Jewish Identities with "Gavanim"

תאריך:28.05.2014

Another program run by the North American Department team is the “Gvanim” Program – the program is a series of 12 meetings, held at the Palo Alto JCC, intended for Israelis aged 35 and over, living outside of Israel for more than three years. The program is facilitated by the Department’s shlicha, Tova Birnbaum, who holds meetings once every three or four weeks. The Program invites the fellows to join in on a deep, whirlwind journey to their identity, in which they will undergo the process of investigating their Jewish and Israeli identity, they will explore the Jewish library, get to know American Jewry with its different streams and history, and they will be introduced to the local Bay Area Jewish community with its myriad of gvanim (shades of colors).

 

 
This year’s “Gvanim” group started activities in October and will continue until April. There are 18 fellows registered in the present group, the program enables them to clarify their Jewish and Israeli outlook between themselves, to ask themselves about the shaping of their children’s identity, to examine what the concept of community means to them, and to discuss the relationships that they would like between the Israeli community and the local Jewish-American community.
 

During February the Department Shlicha held a convention in San Francisco, where the “Gvanim” group met with different Jewish communities and leaders in the city: “Sherith Israel” Reform Community, San Franciscan Jewry historian, John Rothmann, they visited the Contemporary Jewish Art Museum, they met with the musician Lior Ben Hur, and a meeting was held with “Moishe House” youth program participants in San Francisco. That was in addition to the regular meeting that was held that month where members of the group met with Rabbi Steve Greenberg, an orthodox rabbi with a unique and revolutionary worldview.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|