ד' סיון התשע"ז
29/05/2017

התחלת פעילות להנחלת השפה העברית ביוון

תאריך:23.03.2014

greeceבתחילת חודש מרץ ביקר חיים כהן, ראש עמית של המחלקה לפעילות בתפוצות ביוון. במסגרת ביקורו נפגש עם ראשי הפדרציה, הועלו מספר סוגיות שכללו הפעלה מחודשת של פעילות הפדרציה ונושא הנחלת השפה והתרבות העברית בבתי הספר ובקהילה. מנהלת בית הספר ונשיא הקהילה ביוון החליטו על הגברת פעילות להנחלת השפה והתרבות העברית בבתי הספר ובקרב הקהילה.

 

ראש עמית המחלקה לפעילות בתפוצות הודיע כי הוא ישמח לשתף פעולה עם הפדרציה לקידום נושא הנחלת השפה והתרבות העברית.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|