כ"ט אייר התשע"ז
25/05/2017

כנס רבני פולין של המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

תאריך:10.02.2014

orthoאיחוד רבני פולין והמערך לשירותים רוחניים בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית ארגנו ביזמה משותפת בסוף החודש שעבר את כנס רבני פולין תחת הכותרת: "חיזוק המשפחה היהודית". בכנס השתתפו שבעת רבני פולין - הרב הראשי של פולין, סגן הרב , והרבנים של קרקוב, וורצלב, לודג', קטוביץ' והרב של ורשה. כמו כן, השתתפו בכנס חמש רבניות ונטלו חלק בדיונים, היות והן שותפות לעבודתו של הרב ומאפשרות את קיום הקהילה היהודית בתנאים הקשים בפולין. ברור שלא ניתן לדבר על משפחה ללא קולן ונקודת מבטן.

 

במהלך הכנס התמודדו הרבנים והרבניות בשאלה כיצד להתייחס לעובדה שפולנים רבים מתעניינים בתרבות היהודית ומבקשים ללמוד על יהדות ולבקר בבתי הכנסת. את ההרצאה המרכזית העביר הרב מנחם בורנשטיין, ראש מכון פוע"ה והרב יחיאל וסרמן, ראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, שדן עם הרבנים בין היתר על הידוק הקשרים עם המערך.

 

בסיום הכנס הוחלט על קיום שבתונים לצעירים ומחנה קיץ לבני נוער.

 

לאתר המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|