ג' סיון התשע"ז
28/05/2017

Herzl Center in Budapest

תאריך:12.01.2014
A unique center on the life and work of Theodor (Benjamin Ze’ev) Herzl was dedicated on December 1st, 2013 in Budapest, Hungary.

A unique center on the life and work of Theodor (Benjamin Ze’ev) Herzl was dedicated on December 1st, 2013 in Budapest, Hungary. The dedication was attended by Natan Sharansky, Chairman of The Jewish Agency, Avraham Duvdevani, Chairman of the WZO, Gusti Yehoshua Braverman, Head of the WZO’s Department for Diaspora Activities, Ambassador of Israel to Hungary, Ilan Mor, representatives of the Hungarian government, ambassadors of European Union member states, leaders of the Jewish community, and others. 

 

 

 

The Herzl Center has been formed in order to strengthen the connection between Hungarian Jewry and the State of Israel and develop the public discourse concerning the fight against anti-Semitism, the role of Zionism, and the need for a State of Israel. The center includes a unique interactive wall that enables visitors to experience Zionism in cutting-edge ways via various activities that encourage visitors to shape the State of Israel as an exemplary society, true to Herzl’s vision. The center will host unique educational programs run by a trained educational staff that will accompany groups who wish to deepen their familiarity with the Zionist enterprise. The interactive wall includes eleven stations in Hungarian, English, and Hebrew. The activities include a station on Herzl’s life in Budapest; an original, Hungarian-language copy of Herzl’s book Der Judenstadt (“The Jews’ State”); a short film, “Zionism Now,” regarding Herzl’s vision; audio from the First Zionist Congress; and an interactive station entitled “From Vision to Reality: If You Will It, It is No Dream”; a station on anti-Semitism and tolerance in Hungary throughout the years and until the present day; a trivia game on Herzl’s life and work; and a display on the Zionist youth movements that have operated in Hungary and continue to do so today. 

 

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|