ג' סיון התשע"ז
28/05/2017

האסיפה הכללית של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה

תאריך:19.11.2013
השנה התכנסה האסיפה הכללית של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה (GA) בבנייני האומה בירושלים. ההסתדרות הציונית העולמית היתה שם והוכיחה את הרלוונטיות של הציונות היום

wzo_ga_5אחת לשנה בחודש נובמבר מכנס הארגון את האסיפה הכללית של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה (GA - General Assembly), ועידה רבת משתתפים של נציגי הפדרציות והקהילות השונות. ה-GA מתכנס בכל שנה בעיר אחרת בצפון אמריקה, למעט אחת ל-5 שנים, שבה מתקיימת ועידה זו בירושלים. השנה התכנס ה-GA בבנייני האומה בירושלים תחת הכותרת Shake up the Shuk - Young Adults Charting the Course.

 

כבכל שנה, בשנים האחרונות, השתתפה ההסתדרות הציונית העולמית בכנס והוכיחה את הרלוונטיות של הציונות היום. באולם קבלת הפנים, בבנייני אומה, הקימה ההסתדרות הציונית העולמית ביתן תצוגה מרשים שהתבסס על "קפה עברית", אחת מתוכניות הדגל שלה בכל הנוגע להנחלת השפה העברית בתפוצות. בביתן הוקמה עמדה להכנת קפה בחינם והוצבו שולחנות עגולים, מוקפים כיסאות, כדי לאפשר לבאי הכנס לשבת, לשתות קפה ולשוחח בעברית.

 

הביתן של ההסתדרות הציונית העולמית שקק מתנועת המבקרים ובו הוצגו, נוסף על "קפה עברית", תוכניות של ההסתדרות הציונית העולמית בארץ ובעולם. ביניהן הוצגו עבודותיהן של היחידה לעידוד עלייה, של המחלקה לפעילות בתפוצות, של המחלקה לפעילות בישראל ומגוון פרויקטים מיוחדים שהושקו לאחרונה - מארז כרזות אותנתיות מהתקופה שלפני קום המדינה ומשנותיה הראשונות, הביוגרפיה החדשה של בנימין זאב הרצל ועוד.

 

נוסף על העניין הרב שעורר הביתן של ההסתדרות הציונית העולמית, הובאו למתחם במיוחד שחקנים  בדמויותיהם של בנימין זאב הרצל, גולדה מאיר ודוד בן גוריון, שהסתובבו בין באי הכנס ומשכו את המבקרים לביתן. דמות נוספת, שהשתתפה ביזמת ההסתדרות הציונית העולמית באירוע, היתה דמותו של "איש האותיות" שהיה מכוסה מכף רגל ועד ראש באותיות עבריות והזמין את הנוכחים לדבר עברית ב"קפה עברית".

  

wzo_ga_2    wzo_ga_32   wzo_ga_11 
         
 wzo_ga_24   wzo_ga_27    wzo_ga_31 
         
 wzo_ga_35    wzo_ga_36   wzo_ga_3 
         
 wzo_ga_9   wzo_ga_12    wzo_ga_25 
         
 wzo_ga_19    wzo_ga_10   wzo_ga_26 
         
 wzo_ga_8   wzo_ga_4    wzo_ga_1 
         
 wzo_ga_21   wzo_ga_17    wzo_ga_28 
         
 wzo_ga_23   wzo_ga_34   wzo_ga_13 
         
 wzo_ga_22    wzo_ga_15   wzo_ga_6 
         
 wzo_ga_7    wzo_ga_18    wzo_ga_5
         
 wzo_ga_16    wzo_ga_14   wzo_ga_30 
         
 wzo_ga_33    wzo_ga_29   wzo_ga_20 
         

 

 

 

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|