כ"ח אייר התשע"ז
24/05/2017

Advancing the Zionist Agenda

תאריך:05.03.2013
Dr. David Breakstone, vice chairman of the WZO and Marty Davis, his senior advisor, with MK Rabbi Dov Lipman.
IMG_20130305_00363Dr. David Breakstone, vice chairman of the WZO (right) and Marty Davis, his senior advisor, with MK Rabbi Dov Lipman (center). 
 
 
The meeting took place as part of the WZO effort to engage the newly elected Knesset and Government of Israel still in formation, as a strategic partner in advancing the Zionist agenda.
 
 
During their conversation, MK Lipman emphasized his personal commitment to strengthening the ties between Israel and the Diaspora, encouraging Aliya, and promoting the study of Hebrew as well as his openness to working with the WZO in furthering these objectives.
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|