ד' סיון התשע"ז
29/05/2017

Countering Antisemitism Conference

תאריך:12.03.2013
In the face of the rising wave of Antisemitism in Europe, particularly in France, the Department for Countering Antisemitsm of the WZO organized a conference which brought together over 140 participants from around the world to discuss the issue of modern Antisemtism

 

Yom_Maavak_SMALLIn the face of the rising wave of Antisemitism in Europe, particularly in France, the Department for Countering Antisemitsm of the WZO organized a conference which  brought together over 140 participants from around the world to discuss the issue of modern Antisemtism.

 


A survey made by the Department for Activities in Israel and Countering Antisemitism revealed that more than 40% of the French population holds some kind of anti-Semitic beliefs, the most common one being that Jews “have too much power in the business world".

 

The worrisome statistics led the Department to hold a conference for countering antisemitism in Paris, France. The conference will be held on Friday and will continue through the weekend, on March 8-10, 2013.

 

 

For more information about the conference

 

 


חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|