ז' סיון התשע"ח
21/05/2018

עלייה למדינת ישראל

במגילת העצמאות של מדינת ישראל כתוב כי "מדינת ישראל פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות". בהתאם, הוכרזה עלייה למדינת ישראל כערך עליון בעם היהודי היושב בציון, הוקצו משאבים לעידוד העלייה וההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל מונו לביצוע המשימה, כפי שנחתם באמנה בין מדינת ישראל והמוסדות הלאומיים. הממשלה הראשונה של מדינת ישראל חוקקה את חוק השבות, הקובע כי כל יהודי באשר הוא זכאי לעלות לישראל וגרסה כי העולים הם בנים השבים הביתה ולא מהגרים זרים. חוק זה וגישה זו מנתבים את היחס לעלייה היהודית לישראל עד היום. בכל הממשלות מאז ועד היום נחשב נושא העלייה היהודית לארץ כנושא א-פוליטי, והוקצו לו משאבים רבים.

  making aliyah to israel

 

קצת נתונים

בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 כ-10% מתושבי המדינה היו אזרחים חדשים. כיום המספרים גדולים יותר. העלייה הגדולה של שנות התשעים הכילה בעיקר עולים מברית המועצות לשעבר ועולים מאתיופיה. אמנם העלייה למדינת ישראל המשיכה, והגיעו ארצה עולים מדרום אמריקה, צרפת וארה"ב, אך מאז סוף שנות התשעים פחתה העלייה לארץ בצורה ניכרת וכיום אין כבר גלים גדולים של עלייה כפי שהיו אז.


הקשר הציוני
הקמת המדינה יצרה אחדות וקשר בין הלאומיות היהודית-ציונית במדינת ישראל לקהילות היהודיות בגולה. העלייה לישראל ב-50 השנים הראשונות מאז קום המדינה התאפיינה בעלייה ממניעים אידיאולוגיים, וכן העלייה מאז תחילת שנות האלפיים, אם כי בכמויות פחותות. קהילות יהודיות בגדלים שונים קיימות עדיין ברחבי העולם, והגשמת חזון מגילת העצמאות קשורה אליהם קשר הדוק.


עלייה למדינת ישראל, הביתה
ההסתדרות הציונית העולמית רואה בעלייה לישראל מטרה מרכזית של התנועה הציונית ולכן הקימה את היחידה לעידוד עלייה למדינת ישראל, הנקראת בפשטות "הביתה". היחידה לעידוד העלייה פועלת דרך קידום שיח ציבורי בנושא, קידום מיזמים שונים ועוד, במטרה לעודד את היהודים החיים בחו"ל לשוב הביתה, לישראל. היחידה פועלת בשיתוף פעולה ובהתאמה מלאה לאופי הקהילות היהודיות השונות, ומזמינה את כולם לקחת חלק פעיל בהבאת כל אחינו היהודים הביתה.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|