ז' סיון התשע"ח
21/05/2018

הסברה ישראלית בעולם עוין


הסברה ישראליתהסברה ישראלית מהווה מונח המתאר מכלול פעולות שנוקטת ישראל לצורך מדיניותה בכל רחבי העולם. ההסברה הישראלית מנוהלת באופן רשמי על ידי מספר משרדים ממשלתיים כגון משרד ראש הממשלה, משרד ההסברה והתפוצות ומשרד התיירות, כשלצד הגופים הרשמיים נעשות פעולות הסברה רבות באמצעות תומכי ישראל וידידיה בארץ ובעולם, אשר חשים שהפעילות הממלכתית בה נוקטת מדינת ישראל אינה מספקת להצגת התדמית החיובית.


מחקרי דעת קהל שנערכו בשנים האחרונות העלו שישראל נתפסת בעיני העולם כמדינה מיליטריסטית, קשוחה, מסוכנת ומעוררת חרדה, והיא נתונה בשנים האחרונות תחת ביקורת תכופה, ומתקפה חסרת תקדים מצד מדינות שונות, ארגונים בין-לאומיים, ארגוני זכויות אדם וסוכנויות האו"ם.

הסברה ישראלית בצינורות המקובלים ובצינורות הבלתי רשמיים


תדמיתה של ישראל כגורם המהווה סיכון הוביל לקולות, מתוקצבים היטב, מתגברים להטלת חרם וסנקציות דיפלומטיות וכלכליות הן על ישראל והן על חברות וגופים ישראליים.

בעקבות דוח מבקר המדינה משנת 2006 אשר בחן את סוגיית ההסברה הישראלית והעלה ליקויים ופגמים מן היסוד, הוחלט על הקמת גוף-על ממשלתי מוסדר שאליו כפופים כל גורמי ההסברה הרשמיים ומושתת על רשת של שיתופי פעולה בין מגוון גופים ומוסדות ציבוריים ואזרחיים מן הארץ ורחבי העולם וביניהם ההסתדרות הציונית העולמית שגם היא ממונה על הסברה ישראלית, לצורך הפעלת הסברה ישראלית המיושמת בגישה דינמית מתוחכמת להתמודדות שיטתית ומאורגנת במצבי חירום ומשברים כמו גם בעת שיגרה.

ההסתדרות הציונית העולמית ריכזה את הגורמים העיקריים שעוסקים בהסברה, ברשימה אחת מסודרת ומבוארת הנגישה לכל גולש באתר האינטרנט שלה:

www.wzo.org.il/Advocacy-on-the-Internet


הסברה בלתי פורמאלית


הסברה ישראלית בלתי פורמאלית מהווה את אחד הרכיבים החיוניים ביותר בדיפלומטיה ציבורית יעילה וכוללת זיהוי ומיפוי ארגוני הסברה וולונטריים לכל קבוצת יעד כגון קהילות יהודיות, סטודנטים, ישראלים תושבי חוץ, תלמידים וכדומה, לצורך גיבוש תכניות הסברה בלתי פורמאליות באמצעות ישראלים ותיאום ביניהם.

הפרויקטים כוללים הפקת תכנים עבור קהלי היעד השונים ברחבי העולם, לוגיסטיקה ואימון מקצועי. בין המיזמים שהוקמו ניתן למנות את עמותת "כולנו שגרירים", אתר האינטרנט "מסבירים ישראל", הבאת סטודנטים מחו"ל לישראל במסגרת התוכניות "מסע" ו-"תגלית", ושליחת מרצים ישראלים אל קמפוסים בקנדה, ארצות הברית ומדינות נוספות לשם עיבוי מיומנויות הסטודנטים יהודים בתחומי הניו-מדיה וההסברה.

תקשורת ישירה ובלתי אמצעית המשלבת בתוכה מסרים אמינים ויעילים היא התקווה שהזרעים הללו יניבו פירות, יישנו את תודעת דעת הקהל העולמית וייצרו זוויות ראייה חדשות.

ההסתדרות הציונית העולמית ריכזה כאן שאלות ותשובות שעוסקות בהסברה

Gaza Strip tunnels

 

נראה כי גם כיום, ואולי אף ביתר שאת, ישנה חשיבות מכרעת להסברת מדיניותה של ישראל בפרט וחשיפתה של ישראל בכלל בדעת הקהל העולמית, במיוחד בעולם שבו מתערערת הלגיטימיות שלה קל חומר במקומות שבהם היא נשללת.הסברה ישראלית היא צו שעה קבוע.כל שעה יפה ונחוצה להסברה.


חשיבותה של ההסברה הישראלית נעוצה בפנייתה הן אל כלל תושביהן של מדינות תבל ובאופן ממוקד וייעודי אל היהודים שברחבי תבל. עם זאת ההסברה אינה נעשית רק לצורך מתן מידע אלא היא חלק מתכנית מקיפה יותר לשם חיזוק הזהות הציונית בקרב היהודים בתפוצות תוך הדגשת מרכזיותה של מדינת ישראל בהוויה היהודית ובחשיבות עלייתם ארצה כדי לחזקה.

 

הסברה ישראלית - המילים וכיסוין


ההסברה הישראלית גם בקשר למושגים לועזיים כגון: Shlichut ו- Zionism, נועדה בין השאר לעידוד יהודים בתפוצות להצטרף אל מעגלי הפעילים בפדרציות ציוניות בארצות מושבם תוך כדי הפיכתם לשגרירי רצון טוב נאמנים ומסורים של מדינת ישראל. כשם שהאופנה שמה דגש מיוחד על צעירים כך גם ההסברה.

לכן גוף כה מרכזי העוסק בהסברה ישראלית מקצה ומייחד חלק ניכר ממשאביו לחיזוק ולהידוק הקשר בין מדינת ישראל ובין הדור הצעיר בתפוצות ובהעמקתו. הכוונה אינה להרצאה פרונטאלית בלבד אלא לקיום קשר גומלין, אשר כתוצאה ממאמצי ההסברה התכופים ייווצר באופן טבעי והדרגתי.


בשנים האחרונות הסברה ישראלית הופכת להיות קשה יותר ויותר, בעיקר כאשר אנטישמיות בעולם מתרבה יחד עם מספרם של הכופרים בעצם זכות הקיום של ישראל היוצרים דה לגיטימציה של ישראל. אפילו פנייה אל הלב היהודי החם של יהודי התפוצות כרוכה לא אחת במאמצים, היות שעלייה לישראל אינה הבחירה הטבעית עבור יהודים רבים שבונים את חייהם בארצות שונות.

מלאכתם של מי המופקדים על נושא הסברה ישראלית עשויה להיות לא פעם מלאכה קשה ותובענית מאין כמוה הכוללת הוראת ישראל וחיוך ציוני אבל העובדים בנושא שאמור לשנות תודעה, ליצור זוויות ראייה חדשות ולשכנע ציבור יהודי בתפוצות בחשיבות עלייתו ארצה צריכים להתאזר באורח רוח ובסבלנות, ובעיקר להאמין ולקוות שהזרעים שהם זורעים בעבודתם יצמחו ויניבו פירות.חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|