ג' ניסן התשע"ח
19/03/2018

עלייה לארץ ישראל - הגשמת חלום דורות

מאז ומעודה שימשה ארץ ישראל משאת נפשם של יהודים בכל רחבי העולם. עלייה לארץ ישראל נחשבה במשך מאות שנים למהות הציונות ולתמציתה. גופים שונים קשורים בעידוד העלייה, בארגונה, בסיוע לעולים בתפוצות ובסיוע לקליטתם בישראל. מניין העליות מתחיל בעלייה הראשונה (1881 ) כפי שהתקבע בתודעת מקימי היישוב ומאוחר יותר בהיסטוריוגרפיה של ארץ ישראל ומדינתה.
גם בתנאי מחיה קשים מנשוא פיעמה בקרב יהודים במשך דורות רבים השאיפה לעלות לארץ ישראל. עבור רבים נחשבה עלייה לארץ ישראל כביטוי מוחשי למחויבותם כיהודים. עבורם היא מימוש חלום דורות. כאשר ברור לכל העולם כי ליהודים יש בית – מדינה עצמאית וריבונית - אין אמנם עוד גלי עלייה המוניים אבל כל העת קיים צורך לעודד יהודים לעלות ארצה ולהקים כאן את ביתם.
עבור יהודים רבים עצם העלייה לארץ ישראל היא ההוכחה האולטימטיבית עבורם ליהדותם. אף שהם עולים למדינת ישראל - בתודעתם ובמניע החזק שלהם הם עולים, בראש ובראשונה, לארץ ישראל.


עלייה לארץ ישראל- כינוס פזורות העם היהודי
רבים ויתרו בעלייתם על תנאי חיים טובים, הפסיקו לימודים, קטעו קריירות, איבוד מקורות פרנסה. רבים עוד יותר מצאו בעלייה לארץ ישראל מפלט ממצוקות. רבים מצאו בה פתרון לאימת החרב שהייתה מונפת עליהם בארצות מוצאם.
גופים ממוסדים שונים עסקו במשך השנים בנושא העלייה לארץ ישראל. בעוד שהיו שנים שבהן התקיים ריכוז מאמץ בהסדרה טכנית של עלייתם, בעשרות השנים האחרונות מתמקד ומתמצה המאמץ בהסברה ובפעילויות שונות של הגופים הממונים. עם זאת ברור כי הרציונל של כל עלייה לארץ ישראל הוא כינוס העם היהודי במולדתו ההיסטורית והבטחת שלומו וביטחונו של כל יהודי בה בפרט ושל כל תושביה בכלל. כל יהודי שמגיע לארץ ישראל הוא, כמובן, עולה חשוב ורצוי.


חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|