י' סיון התשע"ח
24/05/2018

יהדות התפוצות – חלק בלתי נפרד מאתנו

אף שישראל היא מדינת העם היהודי, מיליוני יהודים חיים מחוץ לה. להסתדרות הציונית ישנם מוסדות שונים שדרכם, בין השאר באמצעות שליחים, היא מקיימת קשר עם יהדות התפוצות.  ליהדות התפוצות ישנן דרגות שונות של זיקה למדינת ישראל. יש המקיימים טקסים יהודיים בקפידה, מקיימים קשר הדוק עם ישראל ותורמים לה בעין יפה ובכיס נדיב בעוד שיהדותם של יהודים אחרים הנמנים עם יהדות התפוצות מינורית יותר.

 

יהדות התפוצות וביתן

אחד האתרים המרכזיים בנושא התפוצות הוא בית התפוצות בתל אביב, המהווה מוזיאון של העם היהודי, המתאר, מספר ומשמר את הוראת ישראל,חינוך ציוני וכמובן התרבות היהודית העשירה ורבת הפנים. הוא נותן תמונה מלאה ומקיפה על קהילות יהודיות בעולם, מסורות, אורחות חיים, על האופן שבו שימר עצמו העם היהודי במשך אלפי שנים בגולה ואת זיקותיו אל ארץ ישראל ומדינתה.


שמירת קשר עם היהודים החיים בתפוצות נעשית באמצעות פעילות ממוסדת על ידי זרועות ביצועיות שונות שמתפקידן לחזק ולהעצים את זהותם הציונית של היהודים בתפוצות ולחדד את תודעתם בדבר היותה של מדינת ישראל הבית החם והמגן של כל יהודי באשר הוא.

יהודי התפוצות מהווים נדבך חשוב ביהדות וחלק בלתי נפרד מהתרבות והמורשת היהודית לדורותיה, הציונות רואה ביהודי התפוצות שותפים בעיצוב מדינת ישראל כחברת מופת שבאחריות העם היהודי כולו. מדינת ישראל מקדישה ומייחדת משאבים רבים, בכסף ובאנשים, על מנת לשמור על הקשר עם הקהילות היהודיות באשר הן לתפוצותיהן ולפזורותיהן. זאת, נוסף על הפעילות הענפה לעידוד עלייה בקרב יהודי התפוצות.

אחדים מהתורמים הגדולים והנדיבים ביותר של ישראל הם יהודים שמתגוררים מחוץ לה אבל שומרים לה אמונים בקנאות ובדבקות ורואים את מדינת ישראל כמרכזית בחייהם. מרבית היהודים בתפוצות מעודכנים באופן שוטף על הנעשה בישראל ומודעים לצרכיה הבסיסיים בימים של דה לגיטימציה של ישראל. יהדות התפוצות מהווה, בין השאר, עתודה חשובה ומאגר אנשים איכותיים אשר חלקם מתעתדים לעלות לישראל ואף להתגייס ולשרת בצבאה עם הגיעם לגיל גיוס.


חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|