ז' סיון התשע"ח
21/05/2018

חינוך ציוני כצו השעה

מאגר מידע » חינוך ציוני
 
  חינוך ציוני

 

חינוך הוא היסוד עליו מושתת האדם ועליו הוא נבנה. בשנים האחרונות אנו רואים את ההתבוללות פושה בקרב העם היהודי, בעיקר בגולה, כחלק טבעי ממהלך חייהם של היהודים החיים בקרב הגויים. חינוך ציוני, ולא רק פרו-ישראלי, הוא בגדר צו השעה בעם היהודי, בארץ ובחו"ל, כחלק חשוב במאבק על הזהות היהודית ועל המשכיות קיומה של מדינת ישראל. אנשי ההסתדרות הציונית העולמית מסבירים מדוע החינוך הציוני חשוב לכולנו.

 

שורשי הציונות

ההסתדרות הציונית העולמית הוקמה על ידי הרצל, בעקבות ההתבוללות הגדולה שפשטה בעם מאז תחילת המאה ה-19 עת היהודים קיבלו שיוויון זכויות במדינות של מערב אירופה. ההסתדרות הציונית הוקמה בתור ארגון ציוני, שמטרתו הייתה לפעול באופן מעשי לעידוד יישוב ישראל על ידי יהודים, כהגשמת חזון התנועה הציונית. עידוד עלייה למדינת ישראל הייתה לאחת ממטרות הדגל של התנועה הציונית בכלל ושל ההסתדרות הציונית בפרט, והדרך לעשות זאת הייתה בעזרת חינוך ציוני, בעיקר בקרב בוגרים ומבוגרים.

 

מהי ציונות ומהו חינוך ציוני

כשאומרים ציונות, לא תמיד ברור למה הכוונה. קשה להגדיר את הציונות, אך באופן כללי ניתן לומר כי ציונות היא אהבת ארץ ישראל, נאמנות למדינה, ושאיפה לחיות בה, על אף הקשיים, מתוך הרגשת הבית. לפי הגדרת משרד החינוך, מטרת החינוך הציוני היא הנחת יסודות להכרה ציונית, פיתוח גישה ציונית אצל הילדים, העמקת הרגש הציוני, הגברת נכונותם של הילדים להשתתפות בהגשמת הציונות והכשרת התלמידים לפעילות ציונית חברתית.

 

חינוך ציוני בתפוצות

 ההסתדרות הציונית העולמית עוסקת רבות בנושא של חינוך ציוני בחו"ל. אנו מאמינים כי החינוך הציוני לאהבת ישראל המעשית הוא אשר יביא את יהודי התפוצות לעזוב את סיר הבשר ולעלות לארץ לפני שהאנטישמיות תגיע גם אליהם באופן אישי. החינוך הציוני הוא זה אשר יניע את היהודים באשר הם לפעול להקטנת תופעות של דה לגיטימציה של ישראל, ולהכרה מלאה של זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת היהודים באופן מלא וריבוני. לשם כך אנו פועלים בקרב היהודים בארץ ובחו"ל, ובעיקר פעילות בתפוצות, להגדלת ההכרה הציונית והזהות היהודי האישית של כל אחד ואחת. גם אתם מוזמנים לעזור.

 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
 
גיליון 19 גיליון טבת תשס"ט, ינואר 2009 קרא עוד
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|