הוראת ישראל בהסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization | WZO
Resources » Shlichim
 
  הוראת ישראל

 כחלק מפעילותה השוטפת, עוסקת ההסתדרות הציונית העולמית בנושא הוראת ישראל וחינוך ציוני. הדרכים לעשות זאת הן רבות וכולן מסתמכות על העמקת הקשר בין הדור הצעיר (עד גיל 45) בארץ ובגולה למדינת ישראל דרך עידוד שיח בנושא זהות ציונית ויחס לישראל.

 

שליחי ההסתדרות הציונית העולמית

להסתדרות הציונית העולמית יש עשרות שליחים ברחבי העולם הפועלים בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות. מקצתם שליחי המחלקה לפעילות בתפוצות, הפעילים בקרב סטדונטים בקהילה היהודית ובקהילה של ישראלים לשעבר הגרים במקום. נוסף על שליחי המחלקה לפעילות בתפוצות, מפוזרים עשרות מורים שליחים שהוכשרו על ידי היחידה לשליחות הוראה של ההסתדרות הציונית. המורים השליחים הם המחנכים הטובים ביותר לחינוך על ישראל ופעילים בבתי ספר לחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ברחבי העולם.

 

הן שליחי המחלקה והן המורים שליחים מקיימים שיעורים, סדנאות וכנסים בעזרת חומרי חינוך שמפיקה ההסתדרות הציונית העולמית המאפשרים לילדים ולסטודנטים בתפוצות לקבל את התמונה המלאה על ישראל, להבין לעומק את המצב העכשווי בישראל, ומציידים את חברי הקהילה היהודית בתפוצות בכלים הסברתיים ובמידע לנוכח ביקורת על ישראל ומדיניותה

 

כנסים לעידוד הוראת ישראל וחינוך על ישראל

לשכת סגן היו"ר של ההסתדרות הציונית העולמית, שאחראית על תחום ההסברה למען ישראל במסגרת פעילותה של ההסתדרות הציונית העולמית, קיימה את הכנס הראשון על המחנך על ישראל בשנת 2014. הכנס נערך בירושלים ובו השתתפו כ-140 מחנכים מ-16 מדינות ברחבי העולם.

 

במסגרת הכנס עסקו המחנכים בשאלות המטרידות את הקהילות היהודיות והציוניות בתפוצות בנוגע לתגובה הראויה במקרים של דה לגיטימציה של מדינת ישראל, חשבו על דרכים יצירתיות לשלב תכנים המאירים את צדדיה החיוביים של ישראל וערכו סיורים בארץ כדי להבין באופן מוחשי על מדברים כשהם מדברים על ישראל. הכנס שהתקיים זו הפעם הראשונה בשנת 2014, מתעתד להפוך למסורת שנתית של הכשרה, לימוד והדרכה של מחנכים על ולמען ישראל.

 

 
Print Version   |   Send to Friend
 
Volume 20 July-August 2009 Read more