ז' סיון התשע"ח
21/05/2018

What You Didn't Know About Shlichut

מאגר מידע » שליחים-Shlichim
 

Shlichut is a Hebrew word that means sending out or commissioning people. It generally refers to an outreach program that is initiated and participated in by organizations and agencies. These missions are based on strong values and ideologies.

 

The missions use a concrete set of actions over a certain period of time to advance and promote advocacy. Among the advocacy programs are humanitarian missions aimed at feeding the hungry, providing humanitarian assistance to the Jewish community in the Diaspora, promotion of cultural awareness through the arts and other outreach teaching programs.

 
Before they go on a mission, all Shlichut participants undergo thorough training and a thorough screening process to determine if they are ready for the shlichut. Most of these participants are young, energetic and dynamic professionals who are in their early twenties or early thirties. Most Jewish organizations and agencies have discovered how important and effective young emissaries are in reaching out to fellow Jewish youth in the Diaspora.


הצג את ההסתדרות הציונית העולמית במפה גדולה יותר

 

Shlichut Teacher Emissary Program

 
The outreach program has a teacher emissary program, also known as Morin Schlichum, which was created by the World's Zionist Organization. The aim of this program is to build strong Jewish ties between the Jewish people and the emissaries all over the world.

 

Admissions into the Shlichut Program

 
To join the emissary program, you have to be a member of the Jewish education sector and demonstrate commitment to the Zionist Mission and vision. The World Zionist Organization searches for those individuals in the Jewish teaching fraternity who demonstrate sound Jewish doctrine and have the desire to promote Zionism among all the Jews in the Diaspora. These individuals must have a very strong belief in the power of Hebrew as a major unifying factor among the Jewish people. Before you are admitted into the Shlichut program, you must meet the rules and regulations.
 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|