כ"ג תשרי התשע"ז
25/10/2016

Zionism General

....

Zionists: Herzl's Radical Vision changed World History On February 14, 1896, The Jewish State by Theodor Herzl first appeared in print. In 1996, Rachel Elboim-Dror reflects upon the importance of the anniversary – Herzl's character and leadership, his utopian ideals, the drive for Zionism and politicization o קרא עוד
ZIONISM differs from other national Liberation movements: Zionism: The National Liberation Movement of The Jewish People Zionism is the national liberation movement of the Jewish people. Its purpose is to return to the Jewish people the independence and sovereignty which are the right of every people. Originally published as: This essay was written in 1975 at the request of קרא עוד
Zionism: The Historical Balance Sheet of Zionist Ideology This article is brought to you by the Hagshama Department קרא עוד
Zionism: The Cry of the Children in Palestine 1936 survey report and appeal to the Vaad Leumi by Henrietta Szold of the gaps in youth and child welfare related to insufficient coordination, funding, education and social programs with resultant school drop-out rate, delinquency, and generation gap. Pr קרא עוד
Zionism: Going Back to Our Roots This article attempts to trace and explain, why after so many thousands of years of hoping or a return to Zion, that hope should be translated into reality. Addresses Jewish dilemmas of identity in the age of Enlightenment and the Zionist movement as revo קרא עוד
Zion in the Sources: Yearning for Zion This encyclopedic article explores Zion extensively in Jewish sources: the Bible, aggadot,, customs and laws, Rabbinical sources, ancient and modern poetry, and through the modern Zionist movement itself. קרא עוד
Viewpoints on Zionism: Israel as a Zionist State Written after the Six Day War, this article presents Zionism and Israel as a project, with its dilemmas, discusses Jewish identities, suggests present-day responsibilities and obligations; emphasizes the vital bonds between Israel and the Diaspora as nece קרא עוד
Towards a Homeland: Understanding Jewish Nationalism What is Jewish nationalism and its relationship to Judaism? How can an understanding of Jewish nationalism help us understand the meaning of being a Jew in today's world? Paradigms in history and contemporary society, from external religious and national קרא עוד
 
דפים: [1] 2 3 4 (סה"כ: 39)
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|