ו' סיון התשע"ח
20/05/2018

Army

....

Aliyah Preparation: Shlav Bet - FAQ - Joshua, the Maccabees, Rambo, and Eli There I was finally donning the green uniform of Zahal. The culmination of these long years of fantasizing about myself as part of the new Jewish fighting force. I was proud. This moving force lasted approximately 10 minutes until some 20 year old twit wi קרא עוד
Aliyah Preparation: Machal Hesder (Frequently Asked Questions (FAQ קרא עוד
Aliyah Preparation: Everything You Need to Know About Becoming An Israeli Solider This short guide will attempt to take you through the steps of joining the army and being recognized as a "chayal boded" if you are have no immediate family in Israel. This is not meant to be a comprehensive guide. The information presented here is based קרא עוד
Aliyah Preparation: Chayal Boded (Lone Soldier) What is a Chayal Boded (Lone Soldier)? and Can he go to a kibbutz? are among the questions you'll find answers to in this article. קרא עוד
Aliyah Preparation: Army Service: How Much Time You're In For How long an oleh is going to do military service depends on the following factors: Age on arrival (according to army regulations) Family status Physical profile קרא עוד
Aliyah Preparation: Army Equipment - What to Bring When You Go In The following is a list which we have accumulated from many sources. This list is intended for those of you who are about to go into basic training. If you have finished and are now only doing reserves, then just bring a kilo of good books and your pillow קרא עוד
 
סה"כ: 6
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|