ח' אייר התשע"ח
23/04/2018

Official Documents

....

The Partition Plan - Part 1 United Nations General Assembly Resolution 181 called for the partition of the British-ruled Palestine Mandate into a Jewish state and an Arab state. It was approved on November 29, 1947 with 33 votes in favor, 13 against, 10 abstentions and one absent (s קרא עוד
About The Declaration of the Establishment of the State of Israel The Declaration of the Establishment of the State of Israel was approved at a festive session of the People’s Council, comprised of representatives of the yishuv (the Jewish community in Palestine) and the Zionist movement, on Friday, May 14, 1948, severa קרא עוד
British White Paper of 1922 Background about the British White Paper of 1922 קרא עוד
 
סה"כ: 7
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|