ו' סיון התשע"ח
20/05/2018

Shabbat Lech-Lecha

 

Shabbat Lech-Leacha – World Wide Project

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ."

 


Lech_Lecha_1_image_SmallThe commandment "Lech-Lecha!" is the first time that we meet  the special relationship between the Nation of Israel -  and the Land of Israel.

Therefore, the World Zionist Organization chose to highlight this Shabbat as a special Shabbat dedicated to the connection with Eretz Israel and to glorify the act of Aliyah.

During this Shabbat (Cheshvan 11th  5777, November 11th, 2016) and the weeks before and after, we will run a sequence of many activities in Synagogues, youth movements, Zionist & Jewish organizations and schools.
Activities will occur simultaneously worldwide.

For this purpose, we intend to recruit a variety of Rabbis and speakers to speak in front of the various groups and communities.

If your community is interested in taking part, please contact us at: habayta@wzo.org.il.

 

Special Dvar Torah about Lech-Lecha Portion by Mr. Abraham Duvdevani - Chairman of the World Zionist Organization

 

 

 

ButtonPublications ButtonSchedule ButtonPortion
     
     
  ButtonPhotoGaEng  

 

 


 

 

Join_us_on_Facebook_white


Delegitimation of Israel kav Israel Education  kav  Zionist Education  kav Delegitimation of Israel  kav  Israel Education  kav Zionist Education 
 
 
 

The World Zionist Organization is a global organization with the support of the Keren Kayemet Le'Israel, Keren Hayesod and the Government of Israel.

 

Shlichut | Zionism | Mount Herzl | Shlichim | World Zionist Congress | World Zionist Organization | Zionist Activities in the Diaspora | Zionist Young Adult Movements | Making Aliyah 2013 | Activities in Israel and Countering Antisemitism | Israel Advocacy | Delegitimation of Israel | Israel Education | Zionist Education | Herzl