י"ב סיון התשע"ח
26/05/2018

Life in Israel

....

THE land for the Jews?: Enough with Despair In this article the author touches upon the realism of the difficulties of life in Israel versus the meaning of life; all of which find expression in the tangible national mood and the Zionist platform that shape Israeli society – life in an "existential קרא עוד
A timeless kibbutz experience: Kibbutz Baram - An Apple of a Time Kibbutz: a socialist endeavor for settlement, an international movement of friendship or both? This article tackles these issues through first-hand experience. קרא עוד
 
סה"כ: 3
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|