י"א סיון התשע"ח
25/05/2018

שירותים רוחניים בתפוצות

 

ההסתדרות הציונית העולמית מטפחת את מחויבותה לציונות ולמרכזיותה של ישראל בחיים יהודים בתפוצות באמצעות שיתוף פעולה עם שלושת הזרמים המרכזיים ביהדות. הזרם האורתודוקסי פועל באמצעות המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות, הזרם הקונסרבטיבי  פעול באמצעות מסורתי עולמי והזרם הרפורמי באמצעות האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת. 

 

 

ortoHeb masorti yahadut
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|