ז' אייר התשע"ח
22/04/2018

לשכת היו"ר

 

 דבר יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית

 

הסברה ישראלית


בקונגרס הציוני הל"ו (תש"ע – 2010) עשתה התנועה הציונית העולמית את חשבון עולמה. מתוך בטחון בכוחות הגלומים בה ומתוך האמונה כי תפקידה ההיסטורי לא תם, יצאה התנועה הציונית לדרך תחת הסיסמה: "ממשיכים ומתחדשים". 

יותר משישים שנה עברו מאז התגשמות התקווה בת שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו. הזמן שחלף וחיי היום יום משכיחים את הפלא שהתרחש והלהט הציוני הולך ונחלש. עם הזמן, מתחזקת האמת המעציבה כי גם כאן, במדינת ישראל, אי אפשר לחיות בלי אותה רוח ציונית. לכן, נמשיך ליישב את הארץ ככל שנדרש, נעמיק ערכי ציונות בקרב הנוער, נפיץ תרבות בפריפריה ועוד תכניות רבות המחוללות מפנה בשטחים רבים וחיוניים בישראל. נחתור לכך שנהיה עם נורמאלי החי בארצו ועל אדמתו, עם תרבות ושפה משלו, מקיים מדינה שיש בה שותפות גורל וייעוד, שמחדשת את ערכיה ומשלבתם בחיי איכות כדי להיות אתגר לעליית רבבות צעירים מכל התפוצות. 

למרות העבר המפואר של התנועה הציונית, רק חלק ממטרותיה הושגו ורובו של העם היהודי נשאר עדיין בגולה. היקף העלייה מארצות הרווחה קטן ביותר, גם מבחינת הצורך של המדינה וגם מבחינת הפוטנציאל הקיים בארצות אלו.

התפקיד העיקרי והאתגר הגדול של התנועה הציונית כיום הוא עידוד העלייה מרצון מהעולם החופשי. נרחיב ונעמיק את הפעילות החינוכית הציונית בתפוצות כדי ליצור את הרוח ואת האווירה המתאימה לעידוד העלייה. 

בכוחות משותפים, נוכל להתמודד בהצלחה עם משימות המחר של העם היהודי.שלכם
אברהם דובדבני (דובדב)
יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

 

 

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|