י' סיון התשע"ח
24/05/2018

הוועד הפועל הציוני


 

הוועד הפועל הציוני הינו המוסד העליון של התנועה הציונית בתקופה שבין קונגרס לקונגרס. לוועד הפועל ישנן כל הסמכויות שיש לקונגרס, פרט לאלה שנשמרו לקונגרס באופן מפורש.


הוועד הפועל מפקח ומחליט, במידה שיש צורך בכך, על אופן ביצוען של החלטות הקונגרס והחלטות הוועד הפועל על ידי ההנהלה. הוועד הפועל מקבל דינים וחשבונות של ההנהלה ודן בהם.


הוועד הפועל מחליט, על יסוד הצעת ההנהלה בין בעצמו ובין על ידי הוועדה המתמדת לתקציב וכספים, על כל ענייני תקציב וכספים ובלבד שהחלטה כזאת לא תסתור את החלטת הקונגרס.


אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס מתפנה, מאיזו סיבה שהיא, מקומו של חבר הנהלה, חבר נשיאות או ממלא מקום חבר בנשיאות, בוחר הוועד הפועל חבר חדש במקומו. בחירה זו נעשית במושבו הקרוב של הוועד הפועל או בין מושב למושב בכתב. על ההצבעה בדרך זו מחליטה הנשיאות, בהתייעצות עם ההנהלה. ההצבעה בעלת תוקף אם משתתפים בה לפחות 50 אחו מחברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה.

 

 

הרכב הוועד הפועל הציוני


הקונגרס בוחר את חברי הוועד הפועל הציוני בעלי זכות הצבעה מלאה לפי יחסי הכוחות של סיעות הקונגרס. כל סיעה מיוצגת בוועד הפועל על ידי מספר חברים השווה לחלק החמישי של כלל הצירים של אותה סיעה. עודף של שלושה צירים לפחות היוצא מחלוקה זו, מקנה זכות לחבר נוסף בוועד הפועל הציוני.  

 

 תקנות הוועד הפועל הציוני

 

מושב ועד הפועל הציוני הל"ז/3  | 31 אוקטובר - 2 נובמבר 2017

תכנית ותכנים

דו"ח המחלקות

שולחנות עגולים

לצפיה בתמונות מאירועי הועד הפועל

 

מושב ועד הפועל הציוני הל"ז/2  | 1-3 נובמבר 2016 

תכנית ותכנים

דו"ח המחלקות

לצפיה באירועי הוועד הפועל

 


 

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|