י' סיון התשע"ח
24/05/2018

בית הדין הציוני

 

בית הדין הציוני העליון


בית הדין הציוני העליון הוא הערכאה השיפוטית של התנועה הציונית. מבין סמכויותיו: פירוש של החוקה; קביעת חוקיות של החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים; לדון ולהחליט בסכסוכים בין גופים ציוניים, אם לפחות צד אחד הם ההסתדרות הציונית
העולמית או מוסד ציוני מרכזי או אם מקום מושבם של הצדדים הוא בארצות שונות; לדון בסכסוכים, פרט בענייני ממון, בין ההסתדרות הציונית העולמית או מוסד ציוני מרכזי לבין ציונים יחידים בעניינים הקשורים בפעולה ציונית או הנובעים מחברות בגוף ציוני; לדון בעררים על החלטות בדבר דחיית הקונגרס או דחיית מושב הוועד הפועל; לדון בענייני בחירות לקונגרס ולאשר את ההרכב האישי והסיעתי של הקונגרס; לדון בערעור נגד קביעת מספר הצירים; לדון בענייני פגיעות בחוקה או
בענייניה של ההסתדרות הציונית העולמית או בכבודה, שהובאו לפניו לדיון על ידי פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית, לרגל חשיבותם הציונית-ציבורית.
נשיא בית הדין הציוני העליון נבחר על ידי הקונגרס הציוני לשתי תקופות קונגרס.
שופטי בית הדין הציוני העליון מתמנים על ידי וועדה למינוי שופטים בראשה עומד נשיא בית הדין הציוני העליון וחברים בה נציגי הקונגרס הציוני (4), נציגי נשיא בית הדין (2) ונציגי הפרקליט (2).

שופטי בית הדין הציוני

שם   מעמד
השופטת טובה שטרסברג-כהן   נשיאת בית הדין הציוני
השופט גבריאל בך   סגן נשיא בית הדין הציוני
השופט אליהו וינוגרד   סגן נשיא בית הדין הציוני
השופטת דניאלה וכסלר   סגן נשיא בית הדין הציוני
השופט יעקב בזק   חבר בית הדין הציוני
השופט שושנה ברמן   חבר בית הדין הציוני
השופט אברהם גפני   חבר בית הדין הציוני
עו"ד רענן הר זהב   חבר בית הדין הציוני
עו"ד וגנר משה   חבר בית הדין הציוני
עו"ד יצחק חיימוביץ   חבר בית הדין הציוני
השופט צבי טל   חבר בית הדין הציוני
פרופ' נילי כהן   חבר בית הדין הציוני
עו"ד מאיר ליפא   חבר בית הדין הציוני
עו"ד שמואל סיסו   חבר בית הדין הציוני
עו"ד רינה שעשוע חסון   חבר בית הדין הציוני
הרצל מקוב   מזכיר בית הדין הציוני העליון
 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|